07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
17.03.2015
Liikkuva koulu -projekti vei fysioterapeuttiopiskelijat jälleen Naantaliin
 
Kirpeän keväisenä aamuna kaksi autoa kurvaa naantalilaisen ala-asteen pihaan; joukko Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijoita pääsee ensi kertaa niin sanotusti kentälle. Tehtävänä on tehdä Liikkuva koulu -testit kaikkien Naantalin kahdeksan alakoulun sekä Maskun Kurittulan ja Hemmingin koulujen 3. - 5.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Tarvikkeet ovat sijoittelua vaille valmiina koululla, ja puolessa tunnissa liikuntasali on valmis vastaanottamaan ensimmäiset testattavat lapset.
Sekuntikello testivälineenä
Kuvaaja: Mari Turunen
 
Mikä on liikkuva koulu?
Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Ohjelmassa on mukana jo useita kouluja ympäri Suomea. Tätä artikkelia varten on kerätty ajatuksia ja mietteitä ensimmäistä vuotta opiskelevilta fysioterapeuttiopiskelijoilta sekä haastateltu Maija Puolakanahoa, joka toimii Liikkuva koulu-projektin koordinaattorina.

Vanha sanonta kuuluu ”Ihminen on luotu liikkumaan”. Liikkuva koulu -ohjelma innostaa tähän myös koulupäivän aikana. Ohjelman myötä saadaan hyödyllistä uutta tutkimustietoa ja näyttöä siitä, millä tavoin perinteisen pulpetissa istumisen sijasta koulupäivän aktiivisuustason vaihtelut vaikuttavat lapsiin. Liikkuvassa koulussa on kehitetty mitä hauskimpia ideoita lasten liikkuvuuden lisäämiseen koulupäivän ja koulumatkan aikana. On hyötyliikuntaa, taukoliikuntaa, toiminnallista opetusta, erilaisia liikkumista vaativia tehtäviä opetuksen lomassa ja lukemattomia muita keinoja.

Kuten tutkimuksissa on todettu, liikuntaa harrastava lapsi liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena.

Koulujen lisäksi Liikkuvassa koulussa ovat mukana Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Rahoitus toteutetaan veikkausvoittovaroin, ja siitä vastaa opetus- ja kulttuuriministeri. Lisäksi aluehallintovirastot rahoittavat Liikkuva koulu -toiminnan käynnistämistä ja kehittämistä.

Liikkuva koulu -hankkeeseen kuuluu myös tutkimus. Sen tavoitteena on selvittää, miten paikalliset hankkeet käynnistyvät ja kehittyvät sekä miten toiminta vaikuttaa oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja kouluyhteisöön.

Yleiseen seurantaan osallistuu 17 koulua vuosina 2012 - 2015 ja siihen kuuluvat hankevastaavien haastattelut sekä oppilas- ja henkilökuntakyselyt. Lisäksi yhdeksän koulua osallistuu tarkennettuun seurantaan, johon kuuluvat oppilaiden fyysisen aktiivisuuden mittaaminen liikemittareilla, 1 - 3-luokkalaisten KTK-liikuntaratatesti, jossa harjoitellaan motorisia taitoja, sekä 4 - 7-luokkalaisten Move!-lihaskuntotesti.
Kuvaaja: Mari Turunen
 
Uusia kokemuksia työskentelystä lasten kanssa
Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat olivat innokkaita saamaan kokemusta lasten parissa työskentelystä ja vuorovaikutustaidoista. Liikuntatesteillä arvioitiin kokonaisuutena lasten tasapainon, koordinaation ja nopeuden osa-alueita. Monille testit olivatkin jo entuudestaan tuttuja, sillä 2015 oli jo toinen vuosi, jona Turun ammattikorkeakoulun tuoreimmat fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät ohjaamaan alakoululaisia.

Fysioterapeuttiopiskelijat ovat aiemmin avustaneet myös KTK-testeihin pohjautuvan tukiopetuspaketin tekemisessä. Sen tarkoituksena on antaa opettajille tarvittaessa keinot lapsen motorisen kehityksen tukemiseen.

Fysioterapeuttiopiskelijat opettelivat testien tekemisen ja kirjaamisen lukukauden alussa. He pääsivät kouluissa harjoittelemaan testien tekoa käytännössä, oikeiden asiakkaiden kanssa.

Oikeiden testitulosten saamiseksi opiskelijoilta vaadittiin tarkkuutta ja perehtyneisyyttä. Testit tehtiin pareittain tai yksin. Kiinnostavaa oli nähdä millaisia yksilöllisiä eroja lasten suorituksissa oli. Erityisesti joukosta erottuivat liikunnallisesti aktiiviset lapset.

Kevään 2015 opintojaksoihin kuuluvalla terveysliikunnan kurssilla käsiteltiin eri ikäryhmien liikuntasuosituksia ja fysioterapeutin opintojen kannalta oleellista oli saada kokemusta lasten parissa työskentelystä. Kyvystä työskennellä eri ikäisten ihmisten kanssa on hyötyä työelämässä.

Liikkuva koulu -testit ovat saaneet pelkästään positiivista palautetta kaikilta projektiin osallistuneilta kouluilta.
Tasapainotesti
Kuvaaja: Mari Turunen
 
Kirjoittaja(t):
fysioterapiaopiskelijat Minka Karivirta,Tanja Mikkonen, Olli Tamminen & Mari Turunen; opettaja Kati Kulju