07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
03.12.2014
Koululaisten ryhmäyttämistä osallistavan toiminnan avulla
 
Me viisi sosionomiopiskelijaa kävimme pitämässä Raision Kuloisten koulun ensimmäisen luokan oppilaille noin tunnin kestäviä toimintatuokiota. Toimeksiantonamme oli luokan ryhmäyttäminen ja osallisuuden lisääminen toiminnallisten menetelmien avulla. Tarkoituksena oli mennä kolmena kertana pitämään oppilaille osallistavaa ja yhteishenkeä kasvattavaa toimintaa.
 
Oppilaiden toiveet toiminnan johdattelijoina
Otimme vastaan lasten toiveita ja palautetta ja suunnittelimme niiden pohjalta joka kerraksi erilaista tekemistä. Yhteisöllisyys ja asiakasryhmämme, toisin sanoen ensimmäisen luokan oppilaat, olivat toimintamme tienviittoina.
 
Ryhmäytymisen tärkeys
Ryhmäytymisellä tavoitellaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tunne ryhmään kuulumisesta ja luottamuksen omiin ryhmäläisiin on tärkeää ja voimaannuttavaa. Mahdollisuus olla osallisena ja mukana suunnittelussa ja toiminnassa on merkittävää lapsen identiteetin kehittymisessä.

Pyrimmekin jo suunnitteluvaiheessa ottamaan jokaisen lapsen mielipiteen huomioon ja rakensimme toiminnan koululaisten yhteisten ideoiden pohjalta.
 
Leikit ja harjoitukset työvälineinä
Aktivoimme osallisuutta ja ryhmäytymistä muun muassa erilaisilla leikeillä ja harjoituksilla. Leikkeinä oli muun muassa bussipysäkki, hedelmäsalaatti ja erilaiset toiminnalliset hipat. Lapset myös piirsivät musiikin soidessa.

Toimintamme pääharjoitus oli koko luokan yhteinen oman luokan ”ryhmäkukka”. Sen syntymiseen sai jokainen osallistua. Työskentely loi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lapsille jäi konkreettinen todiste heidän oman ryhmänsä toiminnasta.
 
Tekemällä, havainnoimalla ja tarkasti kuuntelemalla oppii
Saimme jokaisen tapaamisen yhteydessä työelämänkumppaniltamme suullista palautetta. Kiitosta tuli muun muassa selkeistä ohjeista, leikeistä, jotka tukivat ryhmäytymistä, sekä iloisesta tunnelmasta.

Ennen toimintahetken loppua kysyimme aina myös lapsilta, mistä he pitivät ja mitä he haluaisivat tehdä seuraavalla kerralla.

Suunnittelimme toimintaa yhdessä ryhmän kanssa ja sovimme työnjaosta. Ryhmämme keskinäinen vuorovaikutus oli sujuvaa. Jaoimme aina ennen toimintakertaa jokaiselle oman roolin ja oman ohjattavan toiminnon, jotta ohjaus oli mahdollisimman selkeää ja helposti ymmärrettävää. Olimme kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämänkumppanimme kanssa.

Jokainen ryhmämme jäsen oppi paljon niin osallistavasta toiminnasta, ryhmäyttämisestä kuin lapsiryhmän ohjaamisestakin. Olimme hyvin tyytyväisiä toimintamme lopputulokseen ja opimme monia hyviä harjoituksia ja menetelmiä tulevaisuutta varten.
 
Kirjoittaja(t):
Ilona Tuominen, opiskelija