07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.11.2014
Päihdetyö on monille mörkö
 
Kuusi sosiaalialan opiskelijaa pääsi tutustumaan päihdetyön maailmaan. Mielikuvat muuttuivat.
Kuvaaja: A-killan kuvagalleria.
 
Päihdetyön mielikuvista todellisuuteen
Monet sosiaalialan opiskelijat kammoavat työskentelyä päihdekuntoutuksen parissa. Asiakkaat koetaan uhkaaviksi ja työ sekä rankaksi että haasteelliseksi. Useimmilla ei kuitenkaan ole kokemusta päihdetyöstä ja käsitykset siitä perustuvat ennakkoluuloihin.

On tärkeää pitää mielessä ammatillinen näkökulma eikä antaa omien henkilökohtaisten kokemusten peittää alleen asiakkaiden ihmisyyttä. Kuten minkä tahansa asiakasryhmän kanssa työskenneltäessä, on otettava avoin asenne käyttöön.

Päihdetyössä tavattavat asiakkaat voivat olla sekä hankalia että mukavia, kuten myös esimerkiksi päiväkotien asiakkaat. Myös päihdeongelmaiset on huomioitava oman elämänsä asiantuntijoina.

Työntekijä ei ole ylin auktoriteetti, vaan hän auttaa ihmisiä löytämään omat voimavaransa ja tukee heitä tasavertaisesti. Päihdetyön haastavuus ei koostu pelkästään asiakkaiden päihdeongelmista. Kohdattavina ovat samat vaikeudet kuin muussakin ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Päiväkodeissa on usein tuttua mörköjen etsiminen sängyn alta. Päihdetyössä mörkö ei pelota päihdetyön asiakasta, vaan työntekijää. Kuitenkin samoin kuin lasten päiväunitunnilla, lyhyt paneutuminen asiaan paljastaa, ettei päihdetyön asiakkaankaan silmien takana kummittele. Kohdattavana on enimmäkseen nauravainen ja positiivinen henkilö, jolla on ongelma. Ennakkoluulot päihdekuntoutujia kohtaan osoittautuvat usein turhiksi.
Kuvaaja: Nico Olkkonen
 
Luovaa toimintaa päihdekuntoutujille
Kuntoutustyön ei tarvitse olla harmaassa betonineliössä otsa rypyssä puurtamista. Luovien ja toiminnallisten menetelmien tuominen mukaan päihdetyöhön ei ole ainoastaan sallittua, vaan myös suositeltavaa.

Osana sosionomiopintoja toteutimme muutamia toiminnallisia tapaamisia päihdekuntoutujille. Otimme huomioon asiakkaiden toivomukset ja sovelsimme niiden pohjalta ohjattua toimintaa. Kohderyhmä oli haasteellinen, minkä vuoksi asiakkaiden tarpeet piti ottaa ohjelmassa tarkasti huomioon.

Toimintahetkemme olivat Turun A-killan päiväkeskuksessa. Ne pitivät sisällään muun muassa paritanssia, pallohierontaa, ohjattuja tutustumisleikkejä, rentoutusharjoituksia sekä hemmottelua.

Suosituimpia aktiviteetteja olivat paritanssit ja pallohieronta. Asiakkaita oli vaihtelevasti, hemmotteluosuus keräsi eniten osallistujia.
 
Yhteisöllisyys ja hyvinvointi vahvistuivat
Toimintatapaamisissamme kasvatettiin yhteisöllisyyttä ja annettiin asiakkaille uusia virikkeitä tulevaisuutta varten. Asiakasryhmän haasteellisuudesta huolimatta koimme toimintamme lisäävän hyvinvointia.

Ryhmätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen oli mielenkiintoista. Saimme monipuolista kokemusta siitä, mikä on kyseiselle kohderyhmälle sopivaa toimintaa.

Voimme tulevaisuudessa käyttää oppimiamme työmenetelmiä päihdekuntoutujien parissa.
 
Kirjoittaja(t):
Jenni Rantala & Heidi Tuomela, sosionomiopiskelijat