07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
13.05.2005
Projektina liiketoimintasuunnitelma
 
Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on kokonaisvaltainen kuvaus yrityksen toimintaympäristöstä eli markkinoinnista, yrityksen toiminnasta, toimintaperiaatteista ja resursseista. Liiketoimintasuunnitelma tulisi aina laatia kirjallisesti, sillä se toimii työvälineenä yrityksen liiketoimintaa kehitettäessä ja uudistettaessa. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen kuuluu 1. opintovuoden opintoihin Turun ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn opinnoissa.
Aloitimme tietojenkäsittelyn opinnot Turun ammattikorkeakoulussa Loimaan toimipisteessä syksyllä 2004, mutta jouduimmekin heti liiketalouden tunneille. Kurssiin kuului luentoja, ryhmäistuntoja ja liiketoimintasuunnitelman tekeminen. Liiketoimintasuunnitelma tehtiin 3-5 hengen ryhmissä. Meidän ryhmässämme oli viisi henkilöä. Luulimme, että liiketoimintasuunnitelman tekeminen olisi ollut helpompaa, kuin se todellisuudessa oli.

LTS on tärkeä myös rahoitusta haettaessa. LTS tehdään yrityksissä vuosittain. Liiketoimintasuunnitelma koostuu tiivistelmistä (suomeksi ja englanniksi), yrityksen toimintaympäristöstä, liikeideasta, liiketoimintamallista ja organisaatiosta, markkinointisuunnitelmasta, rahoituslaskelmista, kannattavuuslaskelmasta ja riskeistä. Loppuun tulee myös SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threaths) ja mahdolliset liitteet. LTS:n pituus tuli olla enintään 30 sivua liitteineen.
 
Yrittämään liiketoimintasuunnitelmaa
Haastattelimme liiketalouden opiskelijaa Niina Koirasta ja tietojenkäsittelyn opiskelijaa Eero Suomista saadaksemme heidän mielipiteensä liiketoimintasuunnitelman tekemisestä. Omasta mielestämme sen tekeminen ei todellakaan ollut mitään herkkua, mutta Niina oli hieman toista mieltä.

- Olihan se ihan mukavaa, oppi tietämään hieman millaista olisi käytännössä perustaa yritys. Eero oli samoilla linjoilla kanssamme, sillä hänen mielestään LTS:n tekeminen ei ollut mukavaa, mutta ryhmässä työskentely oli ihan kivaa.

Oliko Niinalla ja Eerolla mitään odotuksia liiketoimintasuunnitelman suhteen? - Eipä oikeastaan mitään erikoisodotuksia ollut, Niina sanoo. Me olemme ehdottomasti samaa mieltä Eeron kanssa: - Epätoivoiset odotukset onnistumisen suhteen, koska tehtävä oli niin laaja.

Kukaan ei ollut eri mieltä siitä, ettei LTS:n tekeminen olisi ollut työlästä ja osittain vaikeaa. - Joo, oli rankkaa, uskomattoman tarkasti täytyi etsiä kaikkea tietoa. Vaikeinta oli erilaisten laskelmien teko, esim. rahoituslaskelman, Niina sanoo. Eero oli samaa mieltä ja lisäsi vielä, että monta asiaa piti ottaa huomioon ja kirjoittamista riitti. Rahoituslaskelmien tekeminen ei myöskään meidän mielestämme ollut helppoa ja se vaati myös pankeissa ja vakuutusyhtiöissä juoksemista.

Koska LTS:n tekeminen tuntui olleen hankalaa, kysyimmekin, olisiko ohjeistuksessa ollut parantamisen varaa. - Olisi siinä varmaan ollut jotain parantamisen varaa, koska mielestäni emme oikein saaneet minkäänlaista ohjeistusta, Eero sanoo. Niina oli sitä mieltä, että laskelmat olisi voinut selittää tarkemmin.

Meidän ryhmämme ajankäyttöä ei oikein suunniteltu kunnolla ja lopulta tuli kiire. Niinan ryhmällä oli ollut sama ongelma, mutta Eeron ryhmä oli aloittanut työskentelyn hyvissä ajoin. Molemmat sanoivat, että jos olisi mahdollisuus aloittaa liiketoimintasuunnitelman tekeminen alusta, he suunnittelisivat ajankäytön paremmin.

Projektin aikana hermot olivat toisinaan kireällä, mutta yhteishenki säilyi silti hyvänä. Niina oli kanssamme samaa mieltä, mutta Eeron ryhmässä oli ollut hieman ongelmia: ? Kaikki ärsyyntyivät lopulta toisiinsa? Ryhmässä työskentelystä oli ainakin se hyöty, että kun aloitimme uuden projektin samalla ryhmällä, tunnemme toistemme työtavat.
 
Yrityksen tulokset
Liiketoimintasuunnitelman tekemisestä oli hyötyä tulevaisuuden kannalta, sillä meidän alallamme oman yrityksen perustaminen ei ole mahdoton ajatus. Niina ja Eero olivat samaa mieltä kanssamme. Eero lisäsi vielä yhdeksi hyödyksi sen, että projektista sai opintopisteitä.

Kun pitkä ja raskas prosessi oli takana ja liiketoimintasuunnitelma oli valmis, olimme tyytyväisiä tulokseen, vaikka myöhemmin löytyikin joitain virheitä. LTS oli saatu ajoissa valmiiksi ja ihan hyvä arvosanakin. Niina ei ollut aivan yhtä tyytyväinen heidän suoritukseensa: - LTS ei oikein onnistunut hyvin, olisi pitänyt tehdä se tarkemmin. Eero hieman vähätellen kertoi heidän liiketoimintasuunnitelmansa onnistuneen "ihan hyvin". Todellisuus kuitenkin on, että he saivat arvosanaksi 5.
 
Kirjoittaja(t):
Hanna Rinnankoski & Tanja Kivioja, Tietojenkäsittelyn (multimediatuotanto) opiskelijoita Loimaalla