07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
21.10.2011
Projektiryhmässä kunnioitetaan toista ja pidetään hauskaa
 
Yksi projekti, 16 opiskelijaa kuudesta eri koulutusohjelmasta ja kaksi kuukautta – lähtökohta on mielenkiintoinen. Toisessa tapaamisessa äänestetään pelisäännöt. Tärkeimmäksi nousee toisten kunnioittaminen, kolmanneksi tulee sääntö: pidä kivaa. Kun ryhmä pääsee vauhtiin, ideoita ja naurua riittää.
Projektin toteutuksen suunnittelua
Kuvaaja: Kerttu Korhonen
 
Taulu täyteen ideoita
Yksi Turun ammattikorkeakoulun MONKEY 2011 -projekteista on nimeltään Sapere. Toimeksiantona on toteuttaa ruokaan liittyvä toimintaviikko kaarinalaisen alakoulun ensimmäisille luokille. Lapset tutustutetaan ruokaan viiden eri aistin kautta. Toimeksiantaja on antanut ryhmälle vapaat kädet ja kehottanut käyttämään mielikuvitusta. Toiveena on, että lapset pääsevät toimimaan itse; tuntemaan, haistamaan, maistamaan ja kuulemaan.

Toisen ryhmätapaamisen jälkeen ryhmän roolit ovat selvät ja vierailu ala-asteella herättää jokaisen sisäisen ideanikkarin. Ideoiden annetaan muhia viikon ajan ennen kuin ne raapustetaan taululle muiden nähtäville. Taulu täyttyy marjoista, sienistä, traktoreista, leikeistä, diplomeista, jätteiden lajittelusta, väreistä, tutkimusmatkailijoista, maailmanympärysmatkasta ja maatiloista. Sihteerillä on kiire kirjoittaa, sillä ideoita heitetään ja niitä saadaan koko ajan lisää toisten ajatuksista. Nopeasti monet niistä kuitenkin karsiutuvat pois. Rajoittavia tekijöitä ovat budjetin pienuus, ajan puute, lasten turvallisuuden huomioiminen ja koulun säännöt.
 
Kahvia ja pullaa työn lomassa
Haasteista huolimatta ryhmä on käynyt työhön päät sauhuten. Innostava aihe saa kaikki mukaan, eikä ongelmia ryhmätyöskentelyssä ole vielä ilmennyt. Projektipäällikkö pitää huolta ryhmän toimimisesta, ja sihteeri kirjoittaa muistiot poissaolijoidenkin nähtäville. Jokaiselle on oma tehtävä ja jokainen on saanut esittää toiveen siitä, mihin projektin alueeseen haluaa paneutua. Kun tehtävät ovat selviä, voidaan keskittyä kolmanteen sääntöön, hauskanpitoon. Luokkaan kulkeutuu kahvilasta tuoreen pullan tuoksu – kahvitauollekin löytyy paikkansa.
 
"Pidä kivaa" on salainen aseemme
"Pidä kivaa" tuo mieleen ilon, naurun ja kevyen hauskanpidon. Kun hauskanpito yhdistetään projektityöskentelyn kovaan maailmaan, johon kuuluu viestintäsuunnitelman tekoa, budjetin laatimista ja raportin kirjoittamista, saavutamme tavoitteet parhaiten.

Kun projektiryhmällä on mukavaa, se näkyy myös ulospäin. Leppoisa ilmapiiri on tärkeää, sillä haluamme saada lapset innostumaan aiheesta.
 
Kirjoittaja(t):
Elina Huusko, Sapere-projektin viestintävastaava