07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
19.01.2015
Nuorten pakolaisten tilanne ja heidän tuekseen tehty työ valottuivat monipuolisesti
 
Marraskuun 2014 lopulla järjestettiin päätösseminaari Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n ”Onnistuneeseen perheen yhdistämiseen” ja Turun ammattikorkeakoulun sekä Siirtolaisuusinstituutin ”HALATEN – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen” -hankkeiden yhteistyönä.
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, nuorten maahanmuuttajien tuettuun asumiseen sekä lastensuojelun tukihenkilötoimintaan. EHJÄ ry järjestää nuorille maahanmuuttajille tuetun asumisen palveluja, joiden tavoitteena on edistää nuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja tukea heidän itsenäistä selviytymistään arjessa. ”Onnistuneeseen perheen yhdistämiseen” -hanke on ilmentymänä kotoutumisen edistämisestä.

Haavoittuvasata lapsuudesta ehjään aikuisuuteen eli HALATEN-hanke on aloittanut toimintansa 1.6.2013 ja sen kakkosvaihe päättyy vuonna 2015 maaliskuussa. Sen tavoitteena on ollut tukea alaikäisiä ilman vanhempiaan Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita. Hankkeessa on myös tutkittu maahanmuuttajanuorten kokemuksia kotoutumispalveluista. On myös saatu tutkimusten ja toiminnan avulla uutta tietoa nuorten tuen tarpeista sekä palveluista ja tuesta kotoutumisprosessin aikana.
 
Muutokset ja haasteet perheen yhdistämisessä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Kalle Myllymäki kertoi perheen yhdistämisen muutoksista ja haasteista. Työntekijöiden oma näkökulma ja maahanmuuttajatyöhön liittyvät tehtävät ja tilanteet tulivat käytännönläheisesti esille, kun EHJÄ ry:n edustajat Tuire Niinimäki ja Anna Lehtonen esittelivät ”Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen” -projektia ja laatimaansa ”Hyvien käytäntöjen opasta”. Oppaan on tarkoitus auttaa tilanteissa, joissa tarvitaan tietoa perheen yhdistämisestä, kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta sekä muusta maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä. Se on tehty pääasiassa sosiaalityön tarpeisiin, mutta sitä voi käyttää kuka tahansa.
 
Ei pelkästään suomalaisten silmin
Outi Arvola, Anu Kuikkaniemi ja Hanna Siren Turun ammattikorkeakoulusta esittelivät HALATEN-hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja ja siinä toteutettuja ryhmätoimintoja. Heillä oli mukanaan myös kaksi maahanmuuttajanuorta kertomassa hankkeen ryhmätoiminnan tärkeydestä.

Lounastauon jälkeen vuorossa oli projektiryhmän järjestämä ohjelma. Esityksestä vastasivat sosionomiopiskelijaa, iranilaiset Shieva Khakpoor ja Davood Avanloo, jotka esittivät kauniin tanssiesityksen. Tanssin kautta he toivat oman maansa kulttuuria esille. Tanssin taustalla näkyivät upeat maisemat heidän kotimaastaan. Heidän esityksensä sopi hyvin päivän monikulttuuriseen teemaan.
 
Kulttuuriset erityisyydet ja pohjoismaiset hyvät käytännöt
Iltapäivällä Väestöliiton puheenvuorossa Mina Zandkarimi kertoi maahan muuttaneiden nuorten haasteista ja mahdollisuuksista sekä perheiden merkityksestä erilaisissa kasvatuskulttuureissa. Siirtolaisuusinstituutin edustaja Krister Björklund luennoi Pohjoismaissa toteutuvista hyvistä käytännöistä yksintulleiden maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä.

Palautetta ennen Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutista kokosi vielä yhteen seminaaripäivän annin.
 
Opiskelijat oppivat sekä seminaarijärjestelyistä että sisällöstä
Me sosionomiopiskelijat saimme olla toteuttamassa päätösseminaarin käytännönjärjestelyjä opintoihin sisältyvänä palvelutoiminnan projektina. Opimme, mitä kaikkea seminaarin valmistelussa tulee ottaa huomioon. Kun esittelypöydät, posterit, tietotekniikka olivat kunnossa, turvallisuus ja uhka- sekä onnettomuustilanteet otettu haltuun etukäteen, päätösseminaarin ohjelman seuraaminen oli mahdollista. Videoimme luennot ja valokuvasimme päivän tapahtumat. Oli hieno nähdä, miten yhteistyö voi toimia. Vaikka välillä tulisi vastoinkäymisiä, toista kuuntelemalla ja yhdessä tekemällä päästään taas eteenpäin.

Seminaaripäivästä jäivät mieleen mielenkiintoiset ja tärkeät puheenvuorot. Käytännön asioiden lisäksi saimme monipuolisesti tietoa nuorten pakolaisten tilanteesta.
 
Kirjoittaja(t):
Sarita Hirviniemi & Mari Uusitalo, sosionomiopiskelijat