07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
09.05.2012
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat Kuovinkadun toimintakeskuksessa
 
Joukko innokkaita, oppimishaluisia ja optimistisia Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita otti vastaan mielenkiintoisen tehtävän luoda Kaarinaan vanhusten päiväkeskuksen asiakkaille yhteisöllinen ja innostava iltapäivä. Opiskelijajoukkomme yhdisti terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden kuntoutuksen osaamisen teatteri-ilmaisuohjaajien draamalliseen tietotaitoon.
 
Mikä se Mahis oikein on?
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden toteuttama iltapäivän toimintahetki Kuovinkadun toimintakeskuksessa kuului ammattikorkeakoulumme ja työelämän yhteiseen Mahis-projektiin. Sen tarkoituksena on yhteisöllisin menetelmin ja moniammatillista osaamista hyväksikäyttäen luoda kuntoutettaville yksilöille kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Opiskelijajoukkomme lähti suunnittelemaan toimintaa yhteisöllisyyden luonteen mukaisesti yhdessä asiakasryhmän kanssa. Keskustelimme toimintakeskuksen asiakkaiden Toimintakeskuksen asiakkaiden toiveiden perusteella päätimme luoda iltamat 40-luvun henkeen.
 
Yhteisen iltapäivän ohjelmaa
Jotta iltapäivän tunnelmasta saataisiin mahdollisimman todentuntuinen, pyysimme osallistujia pukeutumaan teeman mukaisesti. Myös me opiskelijat pukeuduimme, jotta saisimme luotua enemmän asianmukaista tunnelmaa.

1940–luvulla ei saanut pitää pelkkiä tansseja vaan ohjelmassa piti aina olla jotain muutakin. Siksi iltapäivämme alkoi virittäytymisellä tunnelmaan opiskelijajoukkomme tekemillä toimintapisteilla.

Asiakkaat saivat valita mielensä mukaan, osallistuvatko he kauneuspisteeseen, uutisnurkkaukseen, tietovisapisteeseen, pelipisteeseen vai ”muistot kuvina” –näyttelyyn. Kaikki toimintapisteet oli suunniteltu niin, että ne kuvaisivat 40–lukua. Esimerkiksi uutisnurkkauksessa luettiin 1940–luvun uutisia.

Virittäytymisen jälkeen oli kahvittelua, jonka lomassa varsinaiset iltamat päästiin aloittamaan. Ohjelmassa oli runonlausuntaa, tanssia, elävää musiikkia ja totta kai ajan henkeen kuuluva vallesmannin vierailu. Asiakkaat halusivat myös itse osallistua toimintojen järjestelyyn, ja siksi esimerkiksi elävästä musiikista vastasivat asiakkaat itse.
 
Kaikille antoisaa yhdessäoloa
Asiakkaat näyttivät todella nauttivan iltamista. Saimmekin positiivista palautetta vieraskirjaan, johon osallistujat saivat laittaa mielipiteitään iltapäivästä.

Myös ryhmämme oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen aikaansaannokseen. Positiivinen palaute Kuovinkadun toimintakeskuksen asiakkailta sekä henkilökunnalta palkitsi kaiken tekemämme työn.
 
Kirjoittaja(t):
Nora Lindroos ja Emmi Oksanen, opiskelijat