07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
14.12.2016
Työharjoittelu kansainvälisessä hankkeessa – upea saaristo oppimisympäristönä
 
Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman Footprints of Defence in the Achipelago (DefenceArch) -hankkeen tavoitteena on lisätä sotahistoriallisten kohteiden tunnettavuutta sekä kasvattaa niiden elämysarvoa. Hankkeen avulla luodaan uusi kiinnostava puolustushistoriallinen matkailukokonaisuus keskisen Itämeren saaristoalueelle.
Turun ammattikorkeakoulun kumppaneina hankkeessa ovat Metsähallitus, Visit Åland, Skärgårdsstiftelsen Stockholm sekä Åbolands Skärgårdsstiftelse. Hanke käynnistyi 1.9.2016 ja se päättyy 28.2.2019.
 
Mikä on DefenceArch?
DefenceArch-hankkeen tavoitteena on kehittää lähes hyödyntämättömistä Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristoalueella sijaitsevista puolustushistoriallisista kohteista vetovoimaisia ja kestävän kehityksen mukaisia matkailukohteita. Kohteiden elämysarvoa kasvatetaan tuottamalla tarinallista digitaalista sisältöä, kuten videoita ja mobiilisovelluksia. Tarinallisuutta hyödynnetään niin kohteiden puolustushistorian kuin muunkin saaristoelämän esittelyssä.

Kohteiden saavutettavuutta kehitetään monin tavoin. Tiedollista saavutettavuutta kehitetään esimerkiksi päivittämällä verkkoviestintää, fyysistä saavutettavuutta parannetaan kattavalla opastuksella ja turvallisilla kulkureiteillä.

Turun saaristossa pilottikohteita ovat Örön saaren eteläkärjen puolustusrakenteet ja Korpoströmin sotahistorialliset vaiheet. Ahvenanmaalla keskitytään Bomarsundin linnoitusraunioiden alueeseen. Tukholman saaristossa kohteena on vanha Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus Gålön saarella.
 
Miksi harjoittelu hankkeessa kannattaa?
Projektityöskentelytaitoja on hyvä oppia jo opiskeluaikana. Mukanaolo kansainvälisessä hankkeessa antoi valmistumisvaiheessa olevalle fysioterapeuttiopiskelijalle tärkeitä avaimia työelämään.

Harjoittelu hankkeessa oli opettavainen kokemus. Työskennellessä oppi itsenäistä otetta ja huolehtimaan omasta aikataulutuksesta. Fysioterapeutin rooli hankkeessa vahvistui. Tehtävänä oli kohteiden esteettömyyden tarkastelu, jolloin luontomatkailuun käytetty kartoitusmenetelmä ja esteettömyyskriteerit tulivat tutuksi.

Moniammatillisessa työryhmässä työskentely kehitti ryhmätyötaitoja. Myös kielitaidon merkitys korostui: hankkeen virallinen kieli on englanti. Lisäksi saaristo oppimisympäristönä toi vaihtelua luokkahuonetyöskentelyyn.

Havainnointitaito on fysioterapeutille merkittävä työkalu ja hankkeessa mukanaolo opetti asioita, joita voi hyödyntää tulevassa työssä. Ympäristö tulee huomioida osana jokaisen toimintaa ja toimintakykyä.
 
Kirjoittaja(t):
fysioterapeuttiopiskelija Anni Peltola & lehtori Hannele Lampo