07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
18.01.2007
Asumislisää, kyllä kiitos
 
Olipa kerran opiskelijatyttö ja hänen työssäkäyvä poikaystävänsä. Tyttö ja poika muuttivat yhteen asumaan. Hyvin pian tyttö huomasi olevansa rahan tarpeessa, koska pelkkä opintotuki ei tuntunutkaan riittävän elämiseen.
 
Asumislisä teoriassa…
Korkeakouluopiskelija voi saada Suomessa asumislisää enimmillään 201,60 euroa kuukaudessa. Jos opiskelija asuu tyttö- tai poikaystävänsä kanssa samassa asunnossa, vaikuttavat tämän tulot opiskelijan saamaan opintotuen asumislisän määrään. Näin ollen puolison tulot voivat estää asumislisän saamisen kokonaan. Puolisoiksi katsotaan samassa asunnossa kahdestaan asuvat mies ja nainen. Samaa sukupuolta olevaa avopuolisoa ei katsota puolisoksi.
 
…ja käytännössä
Kuten varmaankin kaikki opiskelijat tietävät, opiskelijoiden opintotuki ja asumislisä eivät yhdessäkään ole erityisen paljon. Kun tästä vielä otetaan puolet pois, voi sanoa, että jäljelle jää enää rahaa pelkään asumiseen. Millä sitten pitäisi maksaa kaikki muut menot, kuten ruoka ja ylipäänsä eläminen? Useimmat opiskelijat hakevat tässä tilanteessa töitä. Ja sitten ihmetellään, kun opiskelijoiden opinnot venyvät, eivätkä he valmistu ajallaan. Onko se mikään ihme, kun pitää painaa pitkää päivää ensin koulussa ja sen jälkeen vielä töissä, jotta saisi rahaa elämiseen. Opintojen venymisen lisäksi monet voivat kokea henkistä väsymystä, jos itselle ei jää juurikaan vapaa-aikaa.
 
Puolisoko elättää opiskelijan?
Minua kummastuttaa, että puolison tulot vaikuttavat asumislisään. Jos puoliso on työssäkäyvä, oletetaanko, että hän elättää opiskelijankin. Luulen kuitenkin, että opiskelija haluaisi itsekin osallistua niin asumis- kuin elämiskustannuksiinkin eikä elää pelkästään toisen siivellä. Vaikka toinen tienaakin, ei se mielestäni tarkoita, että hän vastaa pariskunnan kaikista kustannuksista. Olisi hyvä, jos molemmat voisivat osallistua kustannuksiin, vaikka sitten niin, että opiskeleva osapuoli hieman pienemmällä panostuksella.

Toiset opiskelijat tekevät töitä opintojen ohella täysin omasta tahdostaan, mutta sanotaan nyt vaikka niin, että toisten taas on melkeinpä pakko tehdä töitä opintojen ohella, vaikka he eivät välttämättä haluaisikaan. Joku voi kokea, että hänen opintonsa kärsivät, jos hän tekee töitä säännöllisesti opiskelun ohella. Toinen taas voi puolestaan tuntea, että työnteko on mukavaa vaihtelua opiskeluarkeen.

Onneksi meitä ihmisiä on niin monenlaisia. Olisi kuitenkin mukavaa, että meidän annettaisiin itse vapaasti valita oma polkumme kulkea, eikä meitä suorastaan pakolla työnnettäisi johonkin suuntaan. On hyvä muistaa, että emme me opiskelijatkaan ole koneita, vaan mekin tarvitsemme omaa aikaa niin harrastuksiin kuin lepoonkin – ainakin joskus.
 
Kirjoittaja(t):
Anna Turpeinen, Fysioterapeuttiopiskelija