07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
14.12.2009
Lukemisiin ja kirjoittamisiin!
 
Hyve-verkkolehden päätoimittaja vaihtuu vuoden 2010 alkaessa. Turun AMK:n Hyvinvointipalvelut-tulosalue on julkaissut Hyve-verkkolehteä, opiskelijoiden omaa mediaa, vuodesta 2005.
Kuvaaja: Ilona Tanskanen
Vanhan vuoden päättyessä Hyve-lehden ensimmäinen päätoimittaja Ilona Tanskanen siirtyy toisiin tehtäviin Turun AMK:n sisällä. Uusi vuosi tuo Hyve-verkkolehteen uuden päätoimittjan: jatkossa Hyvinvointipalvelut-tulosalueen opiskelijoiden verkolehdessä toimii päätoimittajana lehtori Anja Kuukasjärvi, joka opettaa mm. suomen kieltä ja viestintää sosiaalialan koulutusohjelmassa.
 
Tekstit mahdollisuuksina – myös hyvinvoinnille
Tekstien, lukemisen ja kirjoittamisen merkitys osana arkista elämää ja erilaisissa työtehtävissä on kasvamistaan kasvanut tietotekniikan vyöryesä koteihin, toimistoihin ja asiakastiloihin. Erilaisssa työtehtävissä kirjoitetaan ja luetaan moninaisia tekstejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tekstitaidot ovat merkittävä osallisuuden väline: niiden avulla voi osallistua ja vaikuttaa ihmisenä, kansalaisena ja asiantuntijana. Hyve tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua, kirjoittaa ajankohtaisista ammatillisista aiheista ja muistakin, saada näkyvyyttä esimerkiksi kehittämishankkeissa ja opinnäytetöissä hankitulle osaamiselle. Tiedon hankkiminen tekstien avulla ja tekstien julkaiseminen eri foorumeilla luovat mahdollisuuksia - myös hyvinvoinnille.
 
Kirjoittaja(t):
Ilona Tanskanen, päätoimittaja, opettaja
Ruiskatu 8
20720 Turku