07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
05.12.2008
Opiskelijan ohjauksen kehittäminen e-oppimisalustalla
 
Tänä päivänä tietoyhteiskunnassa tietokone verkko-yhteyksineen löytyy lähes jokaisen kodista. Tietokone on tullut tutuksi lähes kaikenikäisille ihmisille, se on osa elämäämme. Tämä näkyy myös opettajien ja ohjaajien työssä. Tietokoneen suosio opetusvälineenä on kasvanut, mikä antaa meille ohjaajille uuden näkemyksen opettamiseen sekä ohjaamiseen.
Omassa työssäni Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Palvelualojen koulussa on tieto- ja viestintä -strategia, joka ohjaa meitä kehittämään omassa työssämme kyseisiä taitoja. Ohjaaja ei voi jäädä tuleen makaamaan, vaan hänen on lähdettävä mukaan kehitystehtävään. Opinnäytetyö antoi minulle aikaa perehtyä opiskelijan ohjauksen kehittämiseen e-oppimisalustalla.
 
Mitä verkko-ohjaaminen on ja mitä se vaatii?
Verkko-ohjaaminen tarvitsee hyvän suunnittelurungon pohjaksi. Mitä tapahtuu, kun siirrämme perinteisen luokkahuoneopetuksen verkkoon – ohjaustapa muuttuu, sisältö pysyy samana. Ohjauksen suunnittelu verkkoon vaatii oikeaa sitoutumista ja tietoa, kuinka ohjaan verkossa.

Opiskelijan oppimisen kannalta ohjaus on suunniteltava aina yksilön ja/tai kohderyhmän mukaisesti. Ohjauksen suunnittelussa on huomioitava opiskelijan henkilökohtaistaminen ja hänen oman oppimispolkunsa tukeminen. Selkeä oppimistavoite ohjaa opiskelijaa etenemään päämääräänsä. Palautteen anto, olkoon se sitten ohjaajalta tai vertaisparilta saatua, auttaa etenemään opinnoissa ja saamaan onnistuneita oppimiskokemuksia.
 
Oppimista verkkoympäristössä
Kokemusten kautta voidaan huomata, että verkko-ohjaus tehostaa oppimista. Säännöllisellä yhteydenpidolla opiskelijan on helpompi edetä omaan päämääräänsä, onnistuneeseen oppimiseen. Verkko tarjoaa kiinnostavan, joustavan ja monipuolisen oppimisympäristön, joka houkuttelee ja motivoi oppimaan sekä opiskelemaan.

Verkossa oppiminen voi olla tehokkaampaa, koska tehtävään on käytettävissä enemmän aikaa ja siihen voi palaa aina uudelleen. Monesti henkilöiden roolit vapautuvat verkon välityksellä ja opiskelijan voi olla helpompi kirjoittaa kuin puhua.

Aluksi tehtävien lähettäminen voi tuntua vaikealta, jopa pelottavalta, varsinkin, jos opiskelija ei ole aiemmin saanut palautetta verkon välityksellä. Ohjaajan kannustava, motivoiva ja ohjaava asenne auttaa opiskelijaa luottamaan omiin kykyihinsä ja parempiin oppimistuloksiin.

Verkon välityksellä ohjaaja ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä opintotehtävien, keskustelun tai jopa "chat"-keskustelun muodossa e-oppimisalustalla. Verkko antaa myös liikkumavaraa, joskus jopa ajasta ja paikasta riippumatta. Osapuolien on helppo siirtyä koneelle sopivan hetken tullen, kirjoittaa kysymys tai lähettää tehtävä luettavaksi tietäen, että sovittuna aikana saa palautteen.
 
Kirjoittaja(t):
Arja Lankinen, Estenomiopiskelija