07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
15.10.2016
Naantalissa miesten toivoma elämäntapamuutos onnistui miehiä osallistamalla
 
Naantalilaiset miehet olivat ilmaisseet tarpeenaan muuttaa elämäntapojaan. Asiantuntijat tietävät sekä kansainvälisten että kansallisten tutkimusten perusteella, että fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa positiivisesti miesten terveyteen ja hyvinvointiin. Fyysisesti aktiivisemman elämäntavan aikaansaaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, ja siksi Naantalissa päätettiin paneutua miesten toivoman elämäntavan muutoksen toteuttamiseen monitahoisen kehittämishankkeen avulla. Aihetta päätettiin lähestyä uudella tavalla eli osallistamalla asiakkaat mukaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun, testaamiseen ja arviointiin.
Yhteissuunnittelua
 
Tuloksena toimintamalli miesten terveysneuvontaan
Naantalin kaupungin terveyskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeen lähtökohtana oli vastata naantalilaisten miesten esittämään tarpeeseen. He halusivat muuttaa elämäntapojaan ja toivoivat järjestettävän sitä tukevaa toimintaa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää toimintamalli, jota Naantalin kaupungin terveyskeskuksen terveyden- ja sairaanhoitajat voisivat käyttää miesten terveysneuvonnassa.

Toimintamallin suunnittelussa oli mukana naantalilaisia miehiä ja palveluntuottajina olivat Naantalin kaupunki ja kolmannen sektorin edustajat. Kuntalaisten aloitteesta ryhdyttiin muotoilemaan matalankynnyksen palvelua, jonka tarkoituksena oli tarjota leikkimielistä liikuntaa naantalilaisille miehille.

Matalan kynnyksen liikunnallisen toimintaohjelman rungon ideointiin ja suunnitteluun osallistui viisi naantalilaista miestä yhdessä Naantalin kaupungin vapaa-aikasihteerin, kahden terveydenhoitaja ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan, naantalilaisten urheiluseurojen ja Turun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakouluopiskelijan kanssa.

Yhteissuunnittelun tuloksena syntynyttä liikunnallista ohjelmaa ja siihen liittyvää terveysneuvontaa tarjosi kymmenen paikallista urheiluseuraa, kolme yritystä ja Naantalin kaupungin terveyskeskus. Vapaa-aikatoimi ja liikuntatoimi puolestaan vastasivat liikuntatilojen järjestämisestä. Koko hankkeen toiminnan ohjaus ja hallinta liittyi Turun ammattikorkeakoulussa toteutettavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön.
Golflyöntien harjoíttelua
 
Toimintamallia testasi puolen vuoden ajan lähes 40 miestä
Elämäntapamuutokseen tähtäävän liikunnallisen toimintaohjelman testaukseen osallistui puolen vuoden ajan joka toinen viikko lähes 40 miestä. Toimintaohjelma sisälsi 14 tapaamiskertaa, joiden yhteydessä tutustuttiin kuntosaliharjoitteluun, palloiluun, äijäjumppaan, sauvakävelyyn, kahvakuulaharjoitteluun, frisbeegolfiin, golfiin, yleisurheiluun ja vesijuoksuun.

Toiminnan aikana tupakointi väheni, fyysinen kunto koettiin aiempaa paremmaksi ja painonhallinta lisääntyi. Miehet löysivät itselleen uusia harrastuksia ja ennen kaikkea toiminta tuotti uusia sosiaalisia suhteita ja vaikutti näin positiivisesti henkiseen hyvinvointiin. Miehet liikkuivat hankkeessa järjestetyn fyysisen toiminnan puitteissa yhteensä lähes 500 tuntia.

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella miehet olivat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tuotettuun toimintaan. Testauksen tuloksena Naantaliin luotiin uudenlainen toimintamalli ”kundit kuntoon kuudessa kuukaudessa” (ks. kuva toimintamallista). Sitä voidaan soveltaa myös kehitettäessä muiden ikäryhmien terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa.
Kundit kuntoon 2016
 
Toimintamalli käytössä ja toiminta kehitettävänä
Uuteen toimintamalliin ovat olleet tyytyväisiä sekä asiakkaat että Naantalin kaupungin terveyskeskus. Malli on otettu käyttöön Naantalin kaupungin terveyskeskuksessa ja sen käytön ohjauksesta vastaavat Naantalin kaupungin terveyskeskus ja vapaa-aikatoimi.

Naantalin kaupungin toimijoiden lisäksi myös toimintamallin kehittämiseen osallistuneet miehet ovat ottaneet vastuuta sen käytön jatkumisesta. Heidän joukostaan on löytynyt innokkaita toimintaan kannustajia ja tulevaan Kundit kuntoon kuudessa kuukaudessa 2017 -toimintaan osallistujia. Omasta fyysisestä aktiivisuudestaan miehet huolehtivat kuntosaliharjoittelulla ja äijäjumpalla kerran viikossa Kundit kuntoon kuudessa kuukaudessa 2016 -ryhmän kanssa. Näihin harjoituksiin innostetaan myös uusia osallistujia.
Kundit kuntoon kuudessa kuukaudessa -toimintamalli (Hvitfelt-Koskelainen 2016)
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
sairaanhoitaja (YAMK) Johanna Hvitfelt-Koskelainen & lehtori Ritva Laaksonen-Heikkilä