07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.11.2013
"Misä sä olet hyvä?"
 
Kiinnostaisiko sinua yrittäjyys? Onko sinulla idea, jota et pysty yksin toteuttamaan? Löytyisikö muilta aloilta siihen ratkaisu? Pystyisittekö yhdessä jalostamaan ideasta yrityksen? Minkälaista tietoa ja taitoa sinulla olisi jaettavana omalta alaltasi? Onko monialaisuus tulevaisuutta?
Lähdimme kehittelemään tapahtumapäivää, jossa yhdistyisi monialaisuus, yrittäjyys ja osaamisen jakaminen. Misä sä olet hyvä? oli seminaaritapahtumamme nimi ja se toistui myös markkinoinnissa.

Tapahtumapäivä oli suunnattu valmistuville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Uusien verkostojen luominen on tärkeää työelämään siirryttäessä.
 
Keksintösäätiö seminaarin takana
Projektimme toimeksiantaja oli keksintösäätiö. Se haki uusia ideoita ja niiden kautta syntyviä uusia monialaisia yrityksiä.

Seminaari pidettiin Turussa ravintola Submarinassa ja siinä oli tavallisesta seminaarista poiketen enemmän osallistavaa toimintaa, yhdessä ajattelua, ideointia ja innovointia.

Tapahtumapäivään osallistuivat yrittäjähenkiset, innovatiiviset ja eri aloja edustavat Turun ammattikorkeakoulun valmistuvat opiskelijat. Yritysten edustajina olivat luennoitsijat Kunnonkodista ja Asemasta.
 
Innovatiivista ideointia
Seminaaripäivämme aloitti nuori yrittäjä Asema-yritykseksestä. Hän kertoi vastaan tulleista haasteista, mutta myös kaikesta hyvästä mitä yrittäjyys on hänelle antanut.

Seuraavaksi vieraat jaettiin työpajoihin. Workshopeissa pyrimme yrittäjyyttä ja monialaisuutta tukevien kysymyksien avulla herättämään osallistujien luovan ideoinnin. Workshopit sujuivat kuin luonnostaan, ideointia ja naurua riitti eikä keskustelua tarvinnut juurikaan herätellä apukysymyksillä.

Osallistujat jakoivat osaamistaan ja ideoivat ongelmien kautta uutta ja innovatiivista hyvinvoinnin tulevaisuutta. He kehittivät ideoista uuden yrityksen ja ratkoivat mahdolliset vastaan tulleet haasteet.

Tuloksena syntyi kaksi uutta monialaista yritysideaa, joissa jokaisen osallistujan osaaminen tuli hyödynnettyä.
 
Ideoista yritykseksi
Osallistujat esittelivät muille seminaarilaisille workshopeissa syntyneet ideansa. Loppujen lopuksi syntyneet liike-ideat olivat hyvin lähellä toisiaan. Tämä synnytti hedelmällistä keskustelua ja uudet innovatiiviset ideoinnit lähtivät käyntiin.

Ideoita yhdisteltiin ja tuloksena oli yksi iso yritys, johon kaikki olivat erittäin tyytyväisiä.Näin yhdessä ratkaistiin vastaan tulleet haasteet ja onnistuttiin löytämään monialaisuuden rikkaudet sekä käyttämään niitä hyväksi uuden luomisessa. Ja mikä tärkeintä, valmistuvat opiskelijat saivat kipinän nuoreen yrittäjyyteen.

Päivän päätti uusia yrittäjiä ja ideoita tukeva luennoitsija Kunnonkodista. Hän kokosi päivän aikana tulleet asiat yhteen ja kertoi yritysten perustamisen mahdollisuuksista.
 
Siemen on kylvetty
Osallistujat verkostoituivat keskenään, vaihtoivat yhteystietojaan, ja päivä päättyi kokonaisuudessaan onnistuneesti.

Saammekohan kuulla vuosien saatossa seminaarissa syntyneistä mahtipontisista uusista ideoista monialaisten yrityksien muodossa?
 
Kirjoittaja(t):
Päivi Helenius ja Tiia Varjonen, opiskelija