07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
27.04.2009
Kulttuurimatkailua opiskelijabudjetilla
 
Me, Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden toimintaterapeuttiopiskelijat, suoritimme kulttuurisen ympäristön kurssin kenttäosuuden maahanmuuttajien ryhmissä. Lähdimme matkaan oppimaan kulttuurien välisestä kohtaamisesta, mutta palasimmekin takaisin kangaskassit täynnä näkökulmia ryhmän ohjaamiseen.
Kehitimme toiminnan yhteistyössä sosiaalikeskuksen kotouttamistoiminnan iäkkäiden maahanmuuttajien kanssa. Osallistujat olivat yli 65-vuotiaita venäläis- ja virolaistaustaisia naisia ja miehiä. Toimintaan osallistui myös ryhmän kaksi ohjaajaa.

Järjestimme huhtikuussa 2009 kolme eri toimintakertaa: ensimmäisellä kerralla askartelimme pääsiäiskoristeita, toisella pelasimme Aliasta ja muita kielitaitoa harjoittavia pelejä, ja kolmannella kerralla painoimme kangasta. Vaikka seniorimme olivat asuneet Suomessa verrattain lyhyen aikaa, heidän kielitaitonsa ja rohkeutensa yllättivät meidät täysin.
 
Höyheniä, glitteriä ja kangasmaalia
Suunnitellessamme ryhmän toimintaa oli tavoitteenamme luoda puitteet osanottajien omaehtoiselle toiminnalle. Askartelu- ja kankaanpainantakerroilla toimme mukanamme monipuolisia ja värikkäitä materiaaleja, emme valmiita malleja. Pienestä alkuhämmennyksestä huolimatta ryhmäläiset tarttuivat tarvikkeisiin aina yhtä innokkaasti ja ennakkoluulottomasti. Pelikerralla kommunikointi ja elekieli ylittivät kielirajat ja sukupolvien väliset kuilut.

Kerta toisensa jälkeen kielien iloinen sekamelska ympäröi pöydän. Suurin yllätys meille opiskelijoille oli kuitenkin tunnelma, jonka ryhmäläiset tilaan loivat: vapautunut, yhteisöllinen ja kannustava. Kaikki innostivat ja tukivat toinen toistaan, eikä ketään jätetty ulkopuolelle.
 
Harasoo – kaikki pystyvät!
Ohjauskertojen myötä saimme vahvistuksen sille, että yksinkertaisetkin puitteet yhdessä sallivan ilmapiirin kanssa luovat edellytykset luovaan toimintaan. Monenlaisista ryhmistä voi löytyä runsaastikin potentiaalia itseohjautuvuuteen. Tällöin ryhmän ohjaajan roolina on ennemminkin osallistua ja mahdollistaa ryhmän toiminta, kuin kädestä pitäen opettaa. Konkreettisten lopputuloksien ja näyttävien aikaansaannosten edelle menee läsnäolo ja toisen ihmisen rohkea, rehellinen kohtaaminen.
 
Kirjoittaja(t):
Marjukka Jantunen, Niina Koskinen, Taru Kuusisto, Emma Salonen ja Antti Valtonen, Kirjoittajat ovat Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoita