07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
16.01.2008
Ammatinvaihto mielessä
 
"Kun työ on ilo, elämä on nautintoa! Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta." - Maksim Gorki
Työ on yksi tärkeä osa aikuisen ihmisen elämää. ”Ain laulain työtäis tee…” laulussa lauletaan, mutta mitä jos työ ei enää laulata eikä suju kuin leikiten? Kuinka moni on huomannut kouluttautuneensa alunperin väärälle alalle?

Nykypäivänä ammatinvaihto tulee kysymykseen yhä useammin oman vapaaehtoisen valinnan seurauksena. Myös esimerkiksi työttömyys tai sen uhka voi olla liikkeellepaneva voima. Alan vaihdon taustalla voivat vaikuttaa niin ikään terveydelliset syyt, kuten allergia tai rasitusvamma.
 
Epätoivoista etsintää vaihtoehtojen viidakossa
Ammatinvaihto ei tapahdu hetkessä. Muutosprosessi alkaa mietiskelyllä ja tutkiskelulla. Itsetuntemus auttaa kartoittamaan muun muassa omat taidot, kyvyt, kiinnostuksen kohteet ja arvot. Koulutustarjonnasta ja eri ammateista kannattaa ottaa selvää mahdollisimman laaja-alaisesti. Tietoa voi etsiä omatoimisesti työvoimatoimistoista, koulutusoppaista ja Internetistä. Työvoimatoimistoista saa tarvittaessa ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelua. Vaihtoehtoja voi pohtia yhdessä ammatinvalintapsykologin kanssa. Tämän lisäksi kannattaa selvittää, mitä tukia on mahdollista saada, sillä ammatinvaihdos on taloudellisesti suuri satsaus. Mahdollista on myös hakea työnantajalta vuorotteluvapaata opiskelujen suorittamiseen.

Koulutusvaihtoehtoja on tarjolla lukuisia. Jokainen voi löytää itselleen parhaiten sopivan ratkaisun. Ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaa täydentää joukko muita vaihtoehtoja. Oppisopimuskoulutus on yksi varteenotettava väylä uuteen ammattiin. Koulutus räätälöidään opiskelijan opintojen ja työpaikan kesken. Näyttötutkintoon perustuva koulutus suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Tällöin opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus määrittelevät koulutuksen sisällön ja keston.
 
Unelmista ja suunnitelmista on vielä matkaa tositoimiin
Kun uusi ammatti ja siihen johtava itselle sopiva koulutusreitti on selvillä, on päätettävä, onko valmis muutoksen toteuttamiseen. Mistä löytää rohkeutta, voimaa ja määrätietoisuutta toteuttaa unelma? Innostava ja itselle tärkeä päämäärä saa yrittämään kaikkensa suunnitelman toteuttamiseksi. Hyppy tuntemattomaan voi tuntua ylivoimaiselta. Opiskelun aloittamista ei kannata pelätä liikaa, jos motivaatiota ja tahtoa löytyy itseltä. On vain nostettava kytkintä ja annettava mennä.

Oma harkinta-aikani ammatinvaihdosta kesti vuosia. Olin tyytymätön työhöni, mutta elin kuitenkin rutiininomaisesti päivä kerrallaan. Elämä kulki eteenpäin tuttua ja turvallista rataa. En kuitenkaan ollut tyytyväinen tilanteeseen. Hoitovapaalla ollessani ahdistukseni kasvoi, mitä lähemmäs paluu töihin tuli. Nuorena minulle oli tärkeämpää työstä saatu rahapalkka kuin itse työ. Vuosien karttuessa työn sisältö ja sen mielekkyys itselle on tullut ratkaisevaksi tekijäksi. Perheellisenä minun oli kuitenkin otettava huomioon myös muut perheenjäsenet. Onneksi he tukivat ja kannustivat minua. Näin minun oli helpompi tehdä päätös opiskelun aloittamisesta.

Omaa ammatinvaihtoa miettiessä on hyvä muistaa, että nykypäivänä monet ihmiset opiskelevat elämänsä aikana useamman ammatin. Työelämässä tapahtuvien muutosten myötä yhä harvemmin työntekijän on mahdollista työskennellä samassa työpaikassa eläkeikään asti. Nyky-yhteiskunta vaatii työntekijöiltä laaja-alaista ammattitaitoa ja muuntautumiskykyä. Harva työntekijä on valmis ammattiin valmistautuessaan, vaan häneltä odotetaan ammattitaidon kehittämistä lisä- sekä täydennyskoulutuksin. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella, sillä elämähän on ikuista koulutusta. Tartu siis tilaisuuteen, toteuta toiveesi ja huomaat, että alanvaihto voi olla rikastuttava kokemus!
 
Kirjoittaja(t):
Marketta Saarinen, Toimintaterapeuttiopiskelija