07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
04.02.2014
Nyt myös henkilöstö voi kirjoittaa Hyve-verkkojulkaisuun
 
Tämän vuoden 2014 alussa Turun ammattikorkeakoulusta on tullut osakeyhtiö ja muun muassa organisaatiorakennetta on muutettu. Entisiä tulosalueita Hyvinvointipalvelut ja Terveysala ei enää ole olemassa; uusi tulosalue on nyt nimeltään Terveys ja hyvinvointi.

Terveyden ja hyvinvoinnin toimialasta ja toiminnasta kertovat muun muassa Hyve-verkkojulkaisun artikkelit. Julkaisu on tämän vuoden alusta alkaen opiskelijoiden ja henkilöstön yhteinen media. Tähän asti siihen ovat toimittaneet artikkeleita vain opiskelijat.
 
Artikkelien välityksellä tieto kulkee suurelle yleisölle
Oppilaitoksemme on dynaaminen, täällä kehitetään ja opitaan paljon ja monipuolisesti. Miksi emme entistä aktiivisemmin pitäisi huolta myös siitä, että kertoisimme työstämme myös laajemmalle foorumille?

Joulukuussa 2011 Hyve-verkkojulkaisu sai kansainvälisen ISSN-tunnuksen. Tämä konelukuinen tunnus soveltuu tietojen vaihtoon eri tietojärjestelmien välillä ja se auttaa myös tunnistamaan ja löytämään julkaisun tietojärjestelmistä.

Hyve-verkkojulkaisun kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nykyään julkaisun sivuja selailee viikoittain keskimäärin 4000−10000 vierailijaa.
 
Juttujen aiheet vaihtelevat ja niin verkkojulkaisun aihealueetkin
Hyve-julkaisussa on artikkeleita siihen tuottavien toimittajien mahdollista valita neljän palstan joukosta jutulleen sopiva. Aihealueet eivät ole tarkasti rajatut, niin kuin eivät ole elämän ilmiötkään.

Opiskelu ja elämä -alueen artikkelit esittelevät terveyden ja hyvinvoinnin toimintaa ja muita ilmiöitä, vaikkapa kansainvälisiä yhteyksiä.

Tutkimus ja kehitys -aihealueen artikkelit käsittelevät puolestaan monenlaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tutkittuja ja kehitettyjä ilmiöitä.

Työ ja opiskelu -aihealueen artikkelit käsittelevät muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin alueen työelämän ajankohtaisia asioita, työelämän ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja elämyksiä sekä esimerkiksi opiskelijoiden harjoittelukokemuksia.

Muuta kiinnostavaa -alueen artikkelit voivat sisältää myös opintojen ja kouluelämän ulkopuolisia aiheita, kuten vapaa-aika, harrastukset, taidearvostelut.
 
Yhdessä kulkien pitkälle
Juttujen toimittaminen terveyden ja hyvinvoinnin verkkojulkaisuun vahvistaa omalta osaltaan Turun ammattikorkeakoulun johdon korostamaa yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä opiskelijoiden ja henkilöstön motivaation kasvattajana ja menestyksen aikaansaajana. Aiheesta käydyssä verkkokeskustelussa on vilahtanut myös Johannesburgin lentoaseman seinään painetun afrikkalaisen sananlaskun ajatus: ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Tekstitaidot korostuvat ajassamme osallisuuden ja yhteisöllisyyden välineenä. Ne ovat myös vahva vaikuttamisen väline. Hyve-verkkojulkaisun välityksellä on mahdollista kertoa esimerkiksi ajankohtaisista ammatillista aiheista ja saada näkyvyyttä kehittämistyölle, hankkeille tai muulle vastaavalle toiminnalle.

Yhdessä tai yksin laadittujen artikkelien saattaminen julkaisukuntoon yhdessä päätoimittajan kanssa on myös yhteistoimintaa. Lisäksi artikkelin toimittaminen muun muassa vahvistaa kykyä hahmottaa erilaisten tekstilajien eroavuuksia ja samalla tietysti orientoi verkkokirjoittamisen saloihin.
Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin toimija: Otathan rohkeasti yhteyttä, jos mielessäsi on pienikin idea jutun juuresta Hyveeseen! Yhdessä saamme siitä mitä todennäköisimmin toimitetuksi artikkelin lukijoille.
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku
puh. + 358 44 907 4568
anja.kuukasjarvi@turkuamk.fi