07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
22.12.2012
Merkittävä SoMe eli sosiaalinen media
 
Turun Yliopistolla järjestetyssä seminaarissa “Ei siit SoMest mittä appu olis?” käsiteltiin sosiaalisen median tärkeyttä nykyisessä matkailuliiketoiminnassa. Vierailijapuhujat eri matkailualan sektoreilta tulivat siihen tulokseen, ettei matkailuyritys voi päästä huipulle alallaan ilman osallistumista sosiaalisen median maailmaan.
Sosiaalinen media on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin ja erilaisten blogien kautta yritykset voivat olla hyvinkin läheisessä kontaktissa asiakkaidensa kanssa ja siten luoda syvemmän luottamuksen heihin.
 
Yrityksen ja asiakkaan yhteinen kieli
Koodiviidakko Oy:n liiketoimintajohtaja Pekka Huttusen mukaan yritykset kuuntelevat asiakkaitaan sosiaalisessa mediassa ja saavat näin arvokasta tietoa heiltä. Huttunen kertoi, kuinka tietokoneyritys Dell on kasvattanut merkittävästi myyntiään Twitterin avulla. Yritys on seurannut ja opastanut asiakkaitaan sekä jutellut heidän kanssaan Twitterin välityksellä.

Asiakkaiden kanssa interaktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa kertoi myös Turku Touringin Teemu Vappula, joka on ollut mukana muun muassa Kiss My Turku -projektissa. Projektin tarkoituksena on ollut luoda matkailuportaali, jossa erityisesti asiakkaan näkökulmat ja mielipiteet Turun matkailusta tulevat esille. Sivustolla on mahdollisuus tehdä omia suosikkilistoja Turun matkailukohteista, antaa vinkkejä muille sekä tutustua Turun tapahtumatarjontaan.
 
Mieti ennen kuin kirjoitat
Seminaarin keskeinen aihe oli myös sosiaalisessa mediassa käytettävä kieli. Vappula kertoi, että sosiaalisessa mediassa käytettävä kieli voi olla ja sen on ehkä jopa suositeltavampaakin olla rennompaa kuin muualla kirjoitettu asiakieli. Asiakkaisiin saa paremmin kontaktin, kun kieli on yhteinen heidän kanssaan.

Kilroy Travelsin web content coordinator Tuomas Jäälinoja taas luetteli kolme tärkeintä kysymystä, joita tulee miettiä ennen kuin viestittää Internetissä: kenelle viestität, mitä haluat sanoa ja miksi haluat sen sanoa? Nämä onkin hyvä muistaa joka kerta Internetissä kirjoittaessaan, sillä minkä kerran on sinne tallentanut, sitä ei koskaan saa sieltä pois.
 
Yrityksille lähes välttämättömyys
Sosiaalinen media on suhteellisen uusi työväline ja se on ollut melko lyhyen ajan käytettävissämme. Huolimatta lyhyestä historiastaan se on kehittynyt paljon olemassaolonsa aikana.

Yritykset ovat sosiaalisen median lisäksi oppineet hyödyntämään muun muassa erilaisia pelejä. Niitä ei enää pidetäkään pelkästään pienten lasten viihdykkeenä, vaan niitä voidaan käyttää esimerkiksi matkailuyrityksen markkinointivälineinä, sivutuotteena ydintuotteen rinnalla tai ne voivat itsessään olla matkailutuotteina, kertoi professori Jaakko Suominen.

Sosiaalinen media on väistämättä osa nykypäiväämme. Se ei ole enää pelkästää lisäarvoa tuottava osa yrityksen markkinointia, vaan se on lähes välttämättömyys. Näin ollen päästäkseen huipulle, yrityksen on opeteltava sopeutumaan sosiaalisen median maailmaan.
 
Kirjoittaja(t):
Maija Koittola, restonomiopiskelija