07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
08.05.2012
Mitä olikaan 50-luvulla?
 
Kotikunnas on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ylläpitämä ikäihmisten asuin-, hoiva- ja ryhmäkoti. Järjestimme taloon osana moniammatillista Mahis-projektia toimintailtapäivän, joka koostui 50-lukulaisen elämän muistelutilaisuudesta muistisairaiden päiväryhmäläisille sekä tanssiaisista 50-luvun hengessä kaikille halukkaille. Projektiryhmämme oli moniammatillinen tiimi, joka koostui sosionomi-, sairaanhoitaja- ja teatteri-ilmaisun ohjauksen opiskelijoista.
Kuvaaja: Veera Anttila
 
Kotikunnas vaihtaa 50-luvulle
”Kotikunnas goes 50's” -nimeä kantanut projekti oli osa Turun ammattikorkeakoulun kolmen eri tulosalueen opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöhanketta. Mahis-hankkeen tarkoituksena oli lisätä hyvinvointia yhteistyökumppanien kanssa. Projekteissa hyödynnetään eri ammattialojen osaamista ja jokainen ammattiala tuo oman näkökulmansa projektiin.

Tavoitteenamme oli luoda asiakasryhmällemme erilainen ja uusi kokemus, jota he muistelisivat ilolla vielä tapahtuman jälkeenkin sekä edistää muistisairaiden ja ikääntyvien muistitoimintoja aktivoimalla kaikkia aisteja: liikkumalla, koskettamalla, katselemalla, maistamalla ja kuuntelemalla.

Projektissa olivat mukana Kotikunnaan ikääntyvät, muistisairaat asiakkaat. Muisteluun osallistui Kotikunnaan päiväryhmä, jossa on suunnilleen kymmenen asiakasta. Tanssiin ja buffettiin osallistui enimmillään noin 50 asiakasta.
Hanuri-Mainingit tarjosi 50-luvun musiikkia
Kuvaaja: Veera Anttila
 
50-luku näyttäytyi pukeutumisena, musiikkivalintoina ja valokuvina
Toimintapäivämme teemana oli 50-luvun nuoruus. Pukeuduimme 50-luvun tyylisiin vaatteisiin, jotka saatiin lainaksi Taideakatemian pukuvarastosta. Kotikunnaan asiakkaille oli lähetetty tapahtumaan kutsu, jossa pyydettiin myös heiltä teeman mukaista pukeutumista.

Aloitimme ohjelman ja muisteluhetken laulamalla Laila Kinnusen 50-luvun hitin, Lazzarellan, yhdessä päiväryhmäläisten kanssa. Sitä seurasi 50-luvun muisteluhetki. Minna Gröhn oli kerännyt valokuvia 50-luvulta, ja niitä heijastettiin kankaalle. Ryhmäläiset jakautuivat asiakkaiden kanssa pareiksi tai pienryhmiksi kuuntelemaan asiakkaiden muistoja 50-luvusta.

Seuraavaksi siirryimme 50-luvun tanssiaisiin, joissa Hanurimainingit -haitariduo soitti 50-luvun tanssimusiikkia. Me, paikalle tulleet vapaaehtoiset sekä Kotikunnaan työntekijät tanssitimme mahdollisimman monia asiakkaita, ja asiakkaat tanssivat myös keskenään.

Tanssiaisten aikana pidettiin buffettia, jossa oli 50-luvun tyyliin tarjolla tuulihattuja, karjalanpiirakoita ja munavoita, Pihlaja-karamelleja ja mansikkalimonaadista tehtyä boolia.

Lopuksi panimme soimaan Olavi Virran Mambo Italianon, ja tanssimme sen tahdissa letkajenkkaa pois tilasta.
 
Monialainen projektiryhmä ja monet näkökulmat
Moniammatillinen projektiryhmämme koostui kahdesta teatteri-ilmaisun ohjaaja-, seitsemästä sosionomi-, kolmesta sairaanhoitajaopiskelijasta. Projektin ohjaavana opettajana toimi Minna Haapasalo Taideakatemiasta.

Eri alojen opiskelijat lähtivät toteuttamaan projektia omista näkökulmistaan käsin: sosionomiopiskelijoilla se oli osallistaminen ja hyvinvointi, sairaanhoitajaopiskelijoilla terveyden edistäminen ja teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoilla teatterilähtöisten menetelmien soveltaminen.

Käytännössä koko iltapäivän tarkoitus oli terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdessäolo, liikkuminen ja ruokailu tukevat kaikki ihmisen tarpeita fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.

Teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat toivat omaa osaamistaan mukaan teemamme kautta: koko toimintapäivä oli kuin matka menneisyyteen, mitä tuki puvustus, musiikki ja ruokailu.
 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Projektin alussa ryhmämme suuri koko ja erilaiset koulutustaustat vaikuttivat haasteelta. Aikataulujen yhteensovittaminen oli vaikeaa, ja se jäikin projektimme suurimmaksi ongelmaksi.

Projektiryhmämme toimi hienosti ja jokainen hoiti vastuualueensa niin projektin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Suunnittelimme projektin alusta lähtien hyvin ja teimme myös varasuunnitelmia, mikä auttoi koko projektin onnistumista todella paljon.

Palaute ohjaavalta opettajaltamme oli positiivista, ja etenkin Kotikunnaan henkilökunnalta ja asiakkailta saatu palaute lämmitti. Toimintapäivä oli elämys sekä asiakkaille että meille opiskelijoille.
 
Kirjoittaja(t):
Sofia Joutsenlahti, Ilja Mäkelä, opiskelijat