07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
30.10.2015
Suuhygienistien koulutukseen uusinta uutta kansainvälisestä seminaarista
 
Osallistuin yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon lehtori Eeva Lindroosin kanssa kaksipäiväiseen Innovation in Oral Care – Prevention and Diseace Management -seminaariin Seefeldissä, Saksassa. Koulutuksen järjesti 3M ESPE Customer Information Centre omassa Health Care Academyssään.
Seminaariin oli kutsuttu osallistujia kahdeksasta eri maasta (Suomi, Kreikka, Hollanti, Espanja, Saksa, Italia, Ranska ja Iso-Britannia). Yhteensä osallistujia oli 27 ja lisäksi erikseen kutsutut luennoitsijat sekä 3M-firman edustajat.
 
Suuhygienistin ammatinkuva, suun terveydenhuollon henkilöstö ja työnsaantimahdollisuudet kiinnostivat
Seminaarin isännät olivat erityisen kiinnostuneita siitä, miten kussakin maassa suuhygienistikoulutus on järjestetty. Eri maista tulleille osallistujille oli jo ennalta lähetetty kysymyksiä suuhygienistin ammatin kuvasta, suun terveydenhuollon henkilöstöstä sekä työnsaantimahdollisuuksista.

Lisäksi isännät olivat kiinnostuneita, miten kussakin maassa opetetaan ammattimainen suun puhdistus sekä mitä välineitä ja aineita puhdistuksessa käytetään. Näiden kysymysten pohjalta heräsi vilkas keskustelu osallistujamaiden välillä ilmenevistä eroavaisuuksista, joita oli paljon.

Esimerkiksi Kreikassa, Ranskassa ja Belgiassa ei edelleenkään kouluteta suuhygienistejä. Tosin Belgiassa, Leuwenissa, aloitetaan koulutus vuonna 2016 ja Ranskassa käydään keskustelua koulutuksen tarpeellisuudesta.
 
Eri maista opiskelijoita muun muassa Hollannissa
Tähän asti monet opiskelijat, joiden omassa maassa ei ole koulutusta järjestetty, ovat hakeutuneet alan koulutukseen esimerkiksi Alankomaihin, jossa on 4-vuotinen Bachelor´s degree -koulutus.
 
Kreikassa työttömät hammaslääkärit hammashoitajina
Mielenkiintoista oli myös kuulla, Kreikan tämänhetkistä tilannetta suun terveydenhuollon henkilöstön osalta. Koska tällä hetkellä Kreikassa vallitsevan suurtyöttömyyden vuoksi on noin 3000 valmistunutta, nuorta hammaslääkäriä vailla töitä, osa heistä toimii hammaslääkärin avustavissa tehtävissä hammashoitajan roolissa.

Kreikassa ei myöskään ole järjestetty hammashoitajille Suomen koulutukseen verrattavissa olevaa ammatillista koulutusta, vaan kuka tahansa voi toimia näissä tehtävissä.
 
Huipputeknologia ja tuorein tutkimustieto tutuksi
Toinen seminaaripäivä alkoi 3M-yrityksen esittelyllä sekä ESPE:n tehdaskäynnillä, jossa näimme viimeisintä huipputeknologiaa hammasalan tuotteiden valmistuksesta.

Päivän luentojen aiheet käsittelivät viimeisintä tutkimustietoa Biofilmistä ja sen yhteydestä karieksen syntyprosessissa sekä uusinta tuotetietoutta karieksen ehkäisytuotteista.
 
Uusi tapa oppia
Toisen seminaaripäivän iltapäivällä meidät osallistujat jaettiin pienryhmiin ja jokaiselle ryhmälle seminaaarin isännän edustaja oli asettanut aiheita, kysymyksiä suun terveyden edistämisestä. Ryhmät kiersivät päivän aikana kaikkien pienryhmien työskentelytiloissa ja lopuksi niiden tuotokset koottiin yhteenvetoina keskusteluun.

Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja virkistävä tapaa jakaa ja vastaanottaa uutta tietoutta monikansallisissa ryhmissä. Näin 3M-yritys sai hienosti koottua eri maiden edustajien ajatukset yhteen. Se voi myöhemmin hyödyntää keskusteluissa esiin tulleita ajatuksiamme pyrkimyksissään palvella entistäkin paremmin suun terveydenhuollon asiakkaitaan.

Seminaarin antina sain paljon uutta teoriatietoa, jota voin hyödyntää opetuksessani. Lisäksi kansainvälinen osaamiseni parani ja hankin uusia, hyviä kumppaneita osallistujamaista, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa voivat myös hyödyttää koko Turun ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon koulutusohjelmaa.
 
3M on monipuolisia teknologioita kehittävä ja soveltava monialayritys
3M-yritys toimii maailmanlaajuisesti seuraavilla markkinoilla: Kuluttaja ja toimisto; Merkintä ja liikenteenohjaustuotteet, Elektroniikka ja telekommunikaatio; Terveydenhoito; Teollisuus sekä Turvallisuus ja henkilösuojaus. 3M tunnetaan laajasta ja kansainvälisestä tutkimus-, tuotanto- ja markkinointiyhteistyöstä.
 
Kirjoittaja(t):
Tarja-Leena Kuusilehto, lehtori