07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
25.08.2016
Kiinalaisten sairaanhoitajien tutkintoja täydennetään EU-vaatimusten mukaisiksi
 
Kaksitoista kiinalaista sairaanhoitajaa aloitti Pekingissä tammikuussa 2016 puolen vuoden valmentautumisen Turun ammattikorkeakoulun koulutusvientihankkeessa. Tarkoituksena on täydentää kiinalainen sairaanhoitajatutkinto suomalaisten ja Euroopan unionin vaatimusten mukaiseksi. Opiskelijat valittiin koulutukseen kielitaidon, hoitotyön osaamisen ja kulttuuriin sopeutumiskyvyn perusteella. Suurimmalla osalla näistä sairaanhoitajista on kolmevuotinen toisen asteen ja muutamalla pidempi alemman korkeakoulutason koulutus. Tutkinnot eivät kuitenkaan anna kaikkien koulutettavien tavoitteena olevaa pätevyyttä työskennellä Suomessa.
 
Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen hyvä maine, hoitotyön korkea taso ja itsenäinen rooli kiinnostavat kiinalaisia
Kiinan ja Suomen suurten kulttuurierojen lisäksi hoitokäytännöt, ammattien toimenkuvat ja ammatin arvostus eroavat toisistaan huomattavasti. Erona on lisäksi, että Suomessa koulutusjärjestelmä ja pedagoginen lähestyminen korostavat opiskelijan itsenäistä vastuuta, aktiivisuutta, ryhmässä oppimista ja tiedon rakentamista. Kiinassa on valtavien ryhmäkokojen vuoksi vallalla suurryhmäopetus siihen liittyvine menetelmineen.
Lämmin jälleennäkeminen Kiinassa suomea opettaneen Tuija Lotti-Karvasen kanssa
Kuvaaja: Kirsti Virtanen
 
Koulutusvientihankkeessa valmennettiin ensin suomalaiseen kulttuuriin ja opiskeluvalmiuksiin
Taustaeroista syntyvien vaikeuksien tasoittamiseksi ja mahdollisimman joustavan Suomessa opiskeluun sopeutumisen edistämiseksi nähtiin tärkeäksi valmentaa sairaanhoitajaopiskelijat tulevia opintoja varten Pekingissä jo ennen Suomeen lähtöä. Suomalaiset opettajat vahvistivat opiskelijoiden taustatietoja Suomesta, suomalaisesta kulttuurista ja hoitotyöstä.

Kaikkien kiinalaisten opiskelijoiden englannin kielen taito ei ole opiskelusta huolimatta englanninkielisen opiskelun edellyttämällä tasolle. Englannin puhumiseen ei Kiinassa ole kovin paljon mahdollisuuksia, ja kielitaidon vahvistaminen oli sen vuoksi välttämätöntä. Englannin kielitaidon ohella Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaopiskelijoilta edellytetään vähintään auttavaa suomen kielen osaamista, joten myös se kuului valmennuksen oppiaineisiin. Varsinkin sairaaloissa ja terveydenhuollossa opiskelijoiden on voitava kommunikoida asiakkaiden ja potilaiden kanssa heidän omalla äidinkielellään.

Opiskelu alkoi loppiaisena 2016 perehdytyksellä ja hoitotyön opinnoilla. Toisella viikolla alkoivat myös suomen kielen alkeet. Englannin kielen opinnot jaksottuivat lomittain suomen kielen ja hoitotyön opintojen kanssa. Suomen kulttuuritietous, sairaanhoitajakoulutuksen ammatillinen aines ja kieliopinnot muodostivat valmennuskokonaisuuden.
Saapuminen Turkuun
Kuvaaja: Tiina Nurmela
 
Turkuun saapui elokuun alussa kymmenen kiinalaista sairaanhoidon opiskelijaa
Puolen vuoden valmennusjakson aikana kahden opiskelijan elämäntilanne muuttui. Turkuun saapui elokuun viidentenä päivänä kymmenen henkilön ryhmä aloittamaan varsinaiset sairaanhoitajatutkinnon opinnot Turun ammattikorkeakoulussa. Yhdeksän naista ja yksi miesopiskelija ovat elokuun aikana majoittuneet opiskelija-asuntoihinsa, tutustuneet paikkakuntaan, oppineet kulkemaan ja elämään viileässä, sateisessa Turussa sekä totutelleet uudenlaiseen ruokakulttuuriin. Ruokakulttuurin muutos lienee suurimpia ihmetyksen aiheita sen ohella, että kadut eivät ole täynnä ihmisiä eikä aamuruuhkassa tarvitse viettää kahta tuntia.

Suomessa varsinaiset opinnot etenevät tiiviisti ja ne täydentävät, muuttavat ja lisäävät kiinalaisten sairaanhoitajien tieto-, taito- ja kulttuurimaailmaa. Ennen marras–joulukuun ensimmäistä terveydenhuollon harjoittelujaksoa opiskellaan hoitotyön teoreettisia perusteita.
Täällä Ruiskadulla opiskellaan
Kuvaaja: Tiina Nurmela
 
Sekä kiinalaiset sairaanhoitajat että suomalaiset opettajat uuden oppimisen edessä
Uutta ja suuri oppimistavoite opiskelijoille on ollut itsenäisen vastuun ottaminen opinnoista. Kopiointi, skannaaminen, käännöskoneiden käyttö ja suora lainaaminen ovat osa kiinalaista toimintatapaa ja opiskelua. Toisilta vastausten ja avun kysyminen esimerkiksi koetilanteissa ei ole vierasta kiinalaisessa koulukulttuurissa.

Kokemus opetti myös opettajia näkemään asioita uusilla tavoilla ja kyseenalaistamaan omia toiminta- ja ajattelutapoja. Suomalaiset kielten opettajat samoin kuin hoitotyön opettajat saivat tutustua kiinalaisen kulttuurin, hoito- ja opetuskäytäntöjen sekä ajattelutapojen erilaisuuteen.
 
Tulevaisuudennäkymiä
Pekingissä ja elokuun alussa Turussa toteutuneen valmennusvaiheen onnistuneisuus nähdään varsinaisten opintojen alettua syyslukukaudella ja niiden jatkuessa seuraavan vuoden aikana. Opiskelijoiden into, ihmisläheisyys, positiivinen hymy ja meidän suomalaisten positiivinen asenne ja kaikenlainen virallinen ja epävirallinen tuki varmasti auttavat heitä kehittymään uusiksi hoitotyön ammattilaisiksi suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.

Koulutusvientiä on tarkoitus jatkaa ja uusia opiskelijoita rekrytoidaan Kiinassa. Ensimmäisen toteutuksen antamat kokemukset auttavat kehittämään tätä koulutusformaattia toteuttavaa Terveys- ja hyvinvointi -yksikköä eteenpäin. Uusia elementtejä tähän ja muihin koulutusvientiyrityksiin tuovat vuonna 2017 käyttöön otettavat EU:n ulkopuolilta tulevien tutkinto-opiskelijoiden lukukausimaksut.
Iloisissa tunnelmissa uuden edessä
Kuvaaja: Kirsti Virtanen
 
Kirjoittaja(t):
Tiina Nurmela, yliopettaja, koulutusvastaava, TtT