07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
 
Turun kaupunki tekee määrätietoista työtä kaikenikäisten turkulaisten kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi. Taide ja kulttuuri juurrutetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä uusia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä eri toimialojen ja toimijoiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on mukana tarjoamalla valmennusta.
- Uutena avauksena kulttuurista työotetta ja yhteistyötä halutaan lisätä aikuissosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen, kertoo kulttuurikoordinaattori Eija Salmiosalo Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalta.

- Ajankohtainen sosiaalihuoltolaki velvoittaa järjestämään toiminnallista ryhmätoimintaa ja sosiaalityöntekijöiden osaamisen kehittäminen uuden työmuodon toteuttamiseksi on tärkeää. Näimme tässä myös luontevan mahdollisuuden kulttuuri-hyvinvoinnin menetelmien hyödyntämiselle, Salmiosalo lisää.
 
Räätälöityä osaamisen kehittämistä
Turun ammattikorkeakoulu toteutti Turun kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille valmennuksen ryhmänohjaamisesta.Tavoitteena oli tukea ja vahvistaa osaamista ryhmänohjaamisen prosesseissa ja toiminnallisten menetelmien soveltamisessa.

Prosessinomaisesti edenneeseen valmennuskokonaisuuteen sisältyi alkukartoitus, neljä valmennusiltapäivää ja itsenäinen reflektiivinen tehtävä. Iltapäivissä syvennyttiin ryhmänohjaamisen hallintaan sekä erilaisiin toiminnallisiin ja voimavaralähtöisiin kulttuurihyvinvoinnin menetelmiin.

- Yhteistyö eteni alusta asti todella mallikkaasti. Toiveet sisällön ja toteuttamisen osalta tulivat huomioiduksi ja saimme ammattitaidolla suunnitellun toiveiden mukaisen kokonaisuuden, Salmiosalo kiittelee.
 
Innostusta ja kollegiaalista tukea ryhmämuotoiseen sosiaalityöhön
Valmennus oli osallistujille positiivinen ja innostava kokemus. Monipuolisuus, käytännönläheiset harjoitukset, asiakkaille soveltuviksi koetut toiminnalliset menetelmät ja kouluttajat keräsivät kiitosta.

- Kaikin puolin positiivinen kokemus ja parempi mitä osasin odottaa. Etenkin toiminnalliset menetelmät, joita kammoksuin etukäteen, summasi yksi osallistujista.

Tärkeäksi elementeiksi nousivat myös keskustelut ja kannustava ilmapiiri valmennuksessa mukana olleiden kollegoiden kanssa. Ryhmänohjaukseen liittyen halutaan kokoontua myös jatkossa.
 
Ryhmässä on voimaa
Valmennukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät näkevät ryhmämuotoisen sosiaalityön ajankohtaisena ja erittäin tarpeellisena työmuotona.

– Ehdottomasti sosiaalityön nykypäivää ja palvelulle on paljon kysyntää. Ryhmätoiminnalla voidaan vastata sellaisiin tarpeisiin ja saavuttaa asioita, joihin yksilökontaktissa ei pystytä. Ryhmät ovat myös vaikuttava ja kustannustehokas tapa toteuttaa sosiaalityötä.
 
Kirjoittaja(t):
Johanna Säteri, suunnittelija, Täydennyskoulutus
johanna.sateri@turkuamk.fi