07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
23.03.2015
Osallisuus herättää luovuuden ja ilon
 
Riemunkiljahdukset kaikuvat Littoisten koulun liikuntasalissa, kun kuudesluokkalaiset kisaavat toisiaan vastaan. Menossa on peli nimeltään 1 x possu, jonka oppilaat ovat kehitelleet itse alusta loppuun.
 
Terveys ja hyvinvointi lasten omasta mielestä
Edeltävät viisi viikkoa oppilaat käyttivät yhden kuvaamataidon tunnin viikossa terveyden ja hyvinvoinnin pohtimiseen yhdessä itse määrittelemällään tavalla. Oppilaat pitivät liikuntaa ja harrastuksia tärkeinä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Siltä pohjalta syntyi kaksi liikunnalista peliä, 1 x possu sekä poliisit ja rosvot, joita päästiin yhdessä pelaamaan koulun jumppasaliin.

"Tämä on teidän luokan juttu ja saatte tehdä ihan mitä haluatte,kunhan se liittyy jotenkin terveyteen ja hyvinvointiin." Näillä sanoilla alettiin työstämään aihetta luokassa.

Alun hämmennyksen jälkeen ideoita alkoi sataa videopelin tekemisestä uuden jalkapallokentän rakentamiseen. Yhdessä keskustellen luokka päätyi kehittämään kahdessa pienryhmässä liikunnallisen pelin, jonka opettivat projektin lopussa toiselle pienryhmälle.
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat innostajina
Lasten tukena hyvinvointiprojektissa oli ryhmä sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta. Projektin tavoitteena oli lasten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen.

Osallisuus on lasten vapaaehtoista ja omaan tahtoon perustuvaa osallistumista, mahdollisuutta tuoda ilmi omia mielipiteitään ja näkemyksiään ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tekemällä projektin itse alusta loppuun aiheen keksimisestä toteutukseen, tuli siitä lasten oma juttu eikä sarja opiskelijoiden ohjaamia tapahtumia.
Littoisten koulun kuudesluokkalaiset liikuntaleikkien jälkimainingeissa
 
Palaute välitöntä ja suoraa
Yhdessätekemisen ilo ja kaikkien osallistuminen tekemiseen olivat merkkinä projektin onnistumisesta. Paljon kertoivat myös nimettömänä kerätyt kirjalliset palautteet.

"Oli kiva viettää aikaa oman luokan kanssa muutenkin kuin normaalilla tunnilla."

"Toivottavasti tällainen tulisi uudestaan sillä tämä oli hauskaa!"

Lapset ottivat projektin omakseen ja aikuiset olivat tällä kertaa vain mahdollistamassa toimintaa.

"Oli mukavaa kun olitte meidän kanssa suunnittelemassa." Siinä on kiteytettynä lapsen ajatus osallisuuden onnistumisesta.
 
Kirjoittaja(t):
Tiina Salokannel, opiskelija