07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
07.12.2016
AgeMan-ikäpukua esiteltiin Kaarinan lukiolaisille
 
Neuvontakeskus Kunnonkodin harjoittelijat Essi Svärd ja Essi Yli-Junnila järjestivät Kaarinan lukion psykologian ja terveystiedon kurssilaisille AgeMan-päivän, jossa oppilailla oli mahdollisuus kokeilla puvun lisäksi erilaisia näkö- ja kuulovaurioiden simulaatiotehtäviä. Lukion psykologian lehtorin Laura Tallgrenin mielestä oli tarpeellista ja mielenkiintoista saada AgeMan-puku kouluun esiteltäväksi. Hän pitää päivää tärkeänä oppimiskokemuksena varsinkin kehityspsykologian näkökulmasta.
Ohuen paperinkin nostaminen on hankalaa, kun keho tuntuu raskaalta.
Kuvaaja: Essi Svärd
 
AgeMan–puku auttaa ymmärtämään ikääntyneen kehossa tapahtuvia muutoksia
Neuvontakeskus Kunnonkoti hankki vuosi sitten saksalaisen Meyer-Hentschel-instituutin noin 20 vuoden kehittämistyön aikaansaannoksen, AgeMan- ikäpuvun. Sen tarkoituksena on kokemuksen kautta oppiminen ja ikääntyneiden ihmisten kehon muutosten ymmärtäminen.

AgeMan-puku koostuu erilaisista kerroksista, jotka vaikeuttavat fyysistä toimintakykyä. Esimerkiksi liikkumista vaikeuttavat nivelten liikeratojen rajoittimet ja eri puolille kehoa kohdennetut lisäpainot tekevät siitä raskasta. Puku aiheuttaa myös kuulon ja näön eri ongelmia, kuten keskivaikean kuulovamman muuntuneen värinäön, rajoittuneen näkökentän, näkökentän epätarkkuuden ja häikäistymisherkkyyden. Lisäksi sorminivelien liikkuvuutta hankaloittavat hansikkaat, ja tuntoaistimuksia rajoittavat niiden alle puettavat pellavahanskat. Näin ollen ne vaikeuttavat myös hienomotorisia tehtäviä.

Psykologian lehtori Laura Tallgren oli kuullut puvun vuokrausmahdollisuudesta ja hän piti ideaa hyvänä. ”Lukio-opiskelijat tarvitsevat eläytyvää, havainnoivaa ja kokemuksellista oppimista tiukan teorian ohella. Tämä antoi oivan mahdollisuuden siihen”, Laura kertoo.

Toimintaterapiaopiskelija Essi Svärd ja fysioterapiaopiskelija Essi Yli-Junnila alkoivat kehittää AgeMan-päivää oppilaille. ”Lukiomaailma on kokonaan uusi aluevaltaus Neuvontakeskus Kunnonkodille”, kertoo Kunnonkodin koordinaattori Kirsi Karlsson. ”Hienoa, että saamme olla kehittämässä päivää ja opettaa tärkeitä asioita ikääntymisestä sekä näön ja kuulon ongelmista”, jatkavat Essit, Kunnonkodin harjoittelijat.
Yksi tehtävistä oli tehdä palapeli eriasteisia silmänpohjarappeuman simulaatiolaseja kokeillen.
Kuvaaja: Laura Tallgren
 
”Nyt tiedän, kuinka vaikeaa vanhalla ihmisellä voi olla suorittaa arkipäiväisiä askareita!”
Kaarinan lukion terveystiedon ja psykologian kurssien opiskelijoista oli muodostettu neljä ryhmää, joissa AgeMan-pukua kokeiltiin. Lukiolaiset olivat kiinnostuneita kokeilemaan myös erilaisia näköä ja kuuloa rajoittavia simulaatiovälineitä.

Suosituimmat olivat putkinäkölasit, jotka kapeuttavat näkökentän melkein nuppineulan pään kokoiseksi alueeksi. Lukiolaiset tekivät lasit päässään monia erilaisia tehtäviä, kuten potkivat palloa ja tekivät palapelejä. Keskustelua herätti esterata, joka käytiin läpi sokeana ja kuurona parin toimiessa avustajana. Ryhmä toisensa jälkeen piti juuri esterataa vaikeimpana tehtävänä ja oli suuri helpotus saada oma kuulo- ja näkökyky takaisin. ”Olen kuvitellut, miltä tuntuu olla sokea, mutta nyt sain siitä paljon paremman käsityksen. Sokeus on todella vakava asia”, kertoo eräs lukiolainen.

Päivän päätteeksi oppilaille jaettiin nettikyselylinkki. Opiskelijoiden toivottiin kertovan, muuttiko AgeMan-oppitunti käsitystä ikääntymisestä tai vammaisuudesta. Heiltä myös tiedusteltiin, miten käsitys oli muuttunut. Moni lukiolaisista vastasikin, ettei ollut aiemmin ajatellut ikääntymisen vaikutuksia ja kuvaili kokemustaan raskaaksi. Kaikki eivät ehtineet kokeilla pukua, mutta moni huomasi puvun vaikutukset nuoren ihmisen kehoon. ”Vaikken itse kokeillut pukua, huomasin, kuinka raskasta liikkeet ja liikkuminen olivat sitä kokeilevilla”, vastaa yksi lukiolainen.

Nettikyselyyn vastasi 49 lukiolaista ja he antoivat oppimalleen keskiarvoksi 3,55 tähteä, kun arviointiasteikko oli yhdestä viiteen tähteä. Kaiken kaikkiaan tehtävät olivat suosittuja ja niitä olisi toivottu jopa lisää. Päivä osoitti, että Kunnonkodin palveluita on syytä viedä lukiolaisten maailmaan, sillä lukiolaiset ovat kiinnostuneita ikääntymisestä ja vammaisuudesta.
 
Kirjoittaja(t):
toimintaterapeuttiopiskelija Essi Svärd ja Kunnonkodin koordinaattori Kirsi Karlsson