07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
19.04.2010
YHTEISÖLLISYYTTÄ IKÄIHMISTEN KANSSA
 
Hemmottelupäivä naisille, miestenpäivä, pullantuoksuinen leivontapäivä sekä tanssiaiset. Sosionomi opiskelijat toteuttivat yhdessä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnaan henkilökunnan ja asukkaiden kanssa neljä unohtumatonta päivää ikäihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Asuinkoti Kotikunnaassa on 40 vuokra-asuntoa, joista osa toimii sotainvalidien asuinkoteina. Kotikunnaan tiloissa toimivat myös Dementiakoti Venla, Päiväpaikka Villa ja Dementiaryhmäkoti Kaisla, jotka ovat erikoistuneet muistisairaiden hoitoon.

Projektimme alussa toteutimme kyselyn Kotikunnaan asukkaille ja kyselimme, millaisesta toiminnasta he pitävät. Vastauksia tuli paljon ja niiden pohjalta yhdessä Kotikunnaan henkilökunnan kanssa aloimme suunnitella yhteisiä toimintapäiviä.
 
Naisten hemmottelua
Ensimmäinen päivämme keskittyi naisten hemmotteluun, yhdessäoloon, nautiskeluun sekä naiseuden pohdiskeluun. Tarjoilimme vieraille kuohujuomaa sekä tuulihattuja. Hemmottelimme naisia yhteistyössä Ruisklinikan sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa edullisilla jalka- ja käsihoidoilla. Hoitojen lomassa toteutimme muistelua sekä pohdiskelimme naiseutta kollaasimenetelmän avulla. Kapa Ahonen lauloi naisille serenadeja.
 
Miestenpäivä
Suunnittelimme yhdessä miesasukkaiden kanssa päivän, joka oli tarkoitettu ainoastaan heitä varten. Miestenpäivän aloituksen avasi taitelija Mika Kaarto, joka esitteli Talvisota-aiheisia maalauksiaan Kotikunnaan miehille, joille aihe oli hyvin läheinen. Yhdessä miesten kanssa valitsimme elokuvan, jonka katsoimme päivän päätteeksi. Miestenpäivän tarkoituksena oli aktivoida usein vähemmälle huomiolle jääneet miehet. Illalla koko Kotikunnaan väkeä ilahduttivat terapiakoirat - Halibernit.
Mukavaa leipoa yhdessä
Kuvaaja: Dea Rostedt
 
Leivotaan yhdessä
Leipomisen toteutimme Kotikunnaan muistisairaiden osastolla. Leivoimme yhdessä asukkaiden kanssa heidän yhteisissä tiloissaan, jossa myös paistimme pullat. Pullan tuoksu sai monet juttelemaan ja muistelemaan menneitä ja elämäänsä. Pullan tuoksu houkutteli asukkaita yhteisiin tiloihin. Monet pitivät vain katsomisesta ja tilanteen seuraamisesta, vaikka itse leipominen ei tuntunut omalta. Lopuksi keitimme kahvit ja nautimme itse tehtyä pullaa yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan kanssa.
 
Lopussa tanssiaiset
Päätimme projektin yhteisiin tansseihin, joihin osallistui väkeä ympäri Kotikunnasta. Päivä yhdisti asiakkaita ja henkilökuntaa kerääntymään yhteen ja nauttimaan elävästä tanssimusiikista, josta vastasi Juhani Virta. Päivä oli menestyksekäs ja ikäihmiset olivat odottaneet tansseja jo pidemmän aikaa. Projektimme sai hienon lopetuksen. Sekä Kotikunnaan henkilökunta ja asukkaat että me projektin toteuttajina olimme tyytyväisiä projektin tuloksiin. Koimme että yhteisöllisyys on pieniä tekoja arjessa.
 
Kirjoittaja(t):
Dea Rostedt, sosionomiopiskelija