07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
16.01.2008
Opiskelutaidot ruosteessa välivuoden jälkeen
 
Monet opiskelijat, jotka aloittavat opiskelun yhden taikka useamman välivuoden jälkeen, joutuvat pohtimaan, mistä jo aiemmin olemassa olleet opiskelurutiinit löytyisivät uudelleen. Pitkä tauko opiskelusta voi herättää kysymyksen – osaanko enää opiskella?
Opiskelumotivaatio sekä innostus uusia opintoja kohtaan ovat varmasti huipussaan opintojen alkuvaiheessa. Varsinkin, jos takana on muutama vuosi taukoa opiskelusta, halu oppia uusia asioita on valtaisa. Vaikka intoa opiskeluun on vaikka muille jakaa, saattaa silti tuntua siltä, ettei uusiin tehtäviin tarttuminen olekaan niin helppoa kuin olisi voinut kuvitella. Olo voi olla hyvinkin ristiriitainen; motivaatiota löytyy kyllä, mutta opiskelurytmin ja -rutiinin puuttuessa sitä ei välttämättä saa hyödynnettyä haluamallaan tavalla.

Vaikka tiedonjano opiskelun alussa onkin suuri, saattaa silti huomata tietynlaisen lamaantumisen iskeneen. Heti ensimmäisten koulupäivien aikana huomaat, miten paljon työtä ja aikaa opiskelu tulee vaatimaan. Paljon uutta asiaa tulisi omaksua nopeaan tahtiin, mikä voi tuntua vaikealta varsinkin muutaman opiskelemattoman vuoden jälkeen. Työmäärä sekä annettujen tehtävien vaikeus saattavat ainakin opintojen alkutaipaleella tuntua pelottavalta ja jopa hieman ahdistavalta. Mieltä saattaa kaihertaa kysymys: miten olen ennen suoriutunut vastaavista kirjallisista tehtävistä sekä tenttikirjojen lukemisesta?
 
Ajankäytön uudelleenorganisointi opiskelun alkaessa
Opiskelurupeaman alussa suuri muutos tapahtuu myös ajankäytön muutoksessa. Enää ei olekaan niin paljon vapaa-aikaa kuin aikaisemmin, sillä opiskelu ei ajoitu pelkästään kouluaikaan. Tämä voi tuntua aluksi vaikealta, sillä mahdolliset välivuoden aikana tehdyt työt harvemmin seuraavat työpaikalta kotiin sekä vapaa-aikaan. Opintoihin kuuluvat kirjalliset tehtävät sekä lukeminen vievät oman osansa vapaa-ajasta. Harrastuksille tuntuu jäävän aina vain vähemmän aikaa, eikä ystäviäkään enää tapaa niin usein kuin tahtoisi. Tietenkään opiskelun aloittaminen ei tarkoita sitä, että vapaa-aikaa enää olisi ollenkaan. Täytyy vain olla valmis tekemään enemmän kompromisseja sekä käyttämään saatavilla olevan ajan mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Opiskellessa ajankäyttöä joutuu suunnittelemaan enemmän ja tarkemmin kuin aikaisemmin.
 
Alkusäikähdyksestä selviytyminen
Vaikka opintojen alkua odottaa innoissaan, voi pitkän tauon jälkeen aloittaminen silti tuntua yllättävän vaikealta. Aiemmin niin itsestään selvältä tuntuneet rutiinit sekä opiskelurytmi ovat täysin hukassa. Helpotkin tehtävät aiheuttavat suurta päänvaivaa, eikä tehtävien aloittamisesta meinaa tulla yhtään mitään.

Ennemmin kuin huomaatkaan opintojen alusta on kulunut jo muutamia viikkoja, eikä päässäsi pyöri enää samoja kysymyksiä kuin alkusäikähdyksen aikoihin. Vanhat opiskelutaidot sekä -rutiinit ovat palautuneet kuin varkain. Annetut tehtävätkään eivät enää tunnu niin vaikeilta vaan pikemminkin mukavan haasteellisilta. Opiskeluinto ja tiedonjano valtaavat taas mielesi, ja olet valmis tarttumaan opintojen tarjoamiin haasteisiin!
 
Kirjoittaja(t):
Jenni Isotalo, Toimintaterapeuttiopiskelija