07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
15.09.2011
Innostuneesti ja iloiten uuteen lukuvuoteen
 
Turun ammattikorkeakoulun uusi lukuvuosi avattiin virallisesti 8.9.2011. Koko Turun ammattikorkeakoulun lähitulevaisuuden suuria kehittämiskohteita ovat hallintomallin muutos ja osakeyhtiömallin valmistelu sekä koko Turun ammattikorkeakoulun Turun toimintojen sijoittuminen Kupittaan kampusalueelle.
Hyvinvointipalvelut-tulosalueella opiskelijoiden opinnot ovat alkaneet tänäkin syksynä entiseen malliin. Opiskelijat ovat monessa mukana. Kouluttautumisessahan on kyse ammattitaidon hankinnasta, kehittämisestä ja ylläpitämisestä: Oppia ikä kaikki.
 
Yhteistyö on voimaa
Vaikka Hyvinvointipalvelut-tulosalueen toiminta ei ole ainakaan vielä toistaiseksi yhtenäisellä kampusalueella, monialainen kehittämisprojekti Monkey on jälleen koonnut suurimman osan koko tulosalueen toisen vuoden opiskelijoita yhteiseen toimintaan. Varsinais-Suomen alueellisia kehittämistarpeita pyritään tyydyttämään tänä syksynä yhteensä kymmenessä opiskelijaprojektissa.

On opettavaa ja antoisaa, joskin myös hyvin vaativaa, tutustua eri koulutusalojen opiskelijoihin ja uusiin työelämäkumppaneihin sekä tehdä oikeaa kehittämistyötä yhdessä alun perin itselleen vieraiden ihmisten kanssa. Näin kuitenkin saadaan uusia näkökulmia oman tutun ja turvallisen katsannon rinnalle ja voidaan käyttää eri alojen edustajien tarjoamat tiedot ja taidot hyväksi kehittämistyössä. Tätä voidaan kutsua hyvällä syyllä innovoivaksi oppimiseksi.

Päättäjien mukaan tulevaisuudessa on tarkoitus valita opiskelijat nykyistä laajempiin koulutusalakokonaisuuksiin kuitenkin ottaen huomioon alakohtaiset erot. Monkey valmentaa jo nyt opiskelijoita, mukana olevia opettajavalmentajia ja työelämän toimeksiantajiakin omalta osaltaan tuonsuuntaiseen toimintaan.

Hyvinvointipalvelut-tulosalue on täynnä monenlaista muutakin toimintaa. Tutkimus- ja kehittämistyö on vilkasta. Projektit ja esimerkiksi opinnäytetyöt Varsinais-Suomen työelämän kanssa ovat arkipäivää myös koulutusohjelmien sisällä. Opiskelijat ovat myös mukana kansainvälisissä kehittämisprojekteissa. Monet heistä opiskelevat osan tutkinnostaan ulkomaisissa korkeakouluissa tai harjoittelevat tulevaa alaansa vieraissa maissa ja kulttuureissa. Tulosalueen täydennyskoulutus pyrkii vastaamaan Turun alueen työelämän tarpeisiin. Tarjolla on moninaista lyhytkestoista ja laaja-alaista koulutusta ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Syksyn väriloistoa kesävihreän keskellä
 
Läppäreiden näppäimet laulamaan
Hyve-verkkolehti on uudistunut kesän aikana. Ulkonäkö on jonkin verran muuttunut. Palstojen nimet ovat uudet ja palstat entistä kapeammat ja näin ollen helpommin silmäiltävissä. Kuvien sijoittelulla on mahdollista saada hieman lisää vaihtelua lehden artikkeleiden ulkonäköön. Artikkeleiden hakutoiminnot ovat nyt joustavammat. Lisäksi yhteydenpito päätoimittajan ja artikkelin kirjoittajan välillä on yksinkertaistunut.

Hyve-verkkolehti on yksi väylä tuoda Hyvinvointi-palvelut tulosalueen arkipäivää ja sen monimuotoisuutta esiin suurelle yleisölle. Nyt on taas aika kesätauon jälkeen välittää tietoa toiminnasta myös tulosalueen ja Turun ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. Opiskelijat uskovat omiin tuotoksiinsa, ja toiminnasta on aihetta kertoa esimerkiksi kirjoittamalla.
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku