07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
 
Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin Hyve-lehti jatkaa taivaltaan uudessa osoitteessa talk.turkuamk.fi Hyve-lehti on Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla uudistunut mutta tarjoaa edelleen foorumin opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden artikkeleille.
Hyve-lehteä on luettu jo 13 vuotta. Julkaisu sai alkunsa 2005, kun multimediatuotannon opiskelija suunnitteli opinnäytetyönään ensimmäisen version lehdestä. Vuonna 2011 Hyve sai kansainvälisen ISSN-tunnuksen, jolla se voidaan erottaa muista jatkuvasti ilmestyvistä tekstijulkaisuista.

Hyve-lehteä on useaan otteeseen päivitetty sekä ulkoasultaan että toiminnoiltaan ja muutokset on toteuttanut MI Tietorakenteet Oy. Muutoksilla on pyritty kehittämään julkaisua siten, että se mahdollisimman hyvin palvelisi lukijoita ja kirjoittajia sosiaali- ja terveysalan tekstien foorumina.
 
Artikkeleita opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä
Hyve aloitti Hyvinvointipalvelut-tulosalueen lehtenä. Kun Turun ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö 2014, Hyveestä tuli Terveyden ja hyvinvoinnin alueen yhteinen julkaisu. Vuosien kuluessa on kirjoitettu moninaisista teemoista. Ylitse muiden ovat nousseet asiakaslähtöinen toiminta, monikulttuurisuus, osallisuus, terveyden edistäminen ja viime vuosina digitaalisuus. Monet verkkoartikkelit ovat perustuneet opinnäytetöihin ja TKI-hankkeisiin ja syntyneet opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Hyve on ollut ja on edelleenkin verkkojulkaisu, jossa opiskelijat, opettajat, muu henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat viestiä ajankohtaisista teemoista, liittyivät ne sitten arjen toimintaan tai tutkimukseen. Talk-ympäristön Hyve-lehdessä tarjoutuu uusia mahdollisuuksia oivallukseen ja vuorovaikutukseen.
Tervetuloa lukemaan Hyve-lehteä Turun ammattikorkeakoulun Talk-portaaliin!
 
Kirjoittaja(t):
Päivi Myllymäki, päätoimittaja