07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
04.11.2008
Hyvinvointipalvelujen monialaisen kehittämisprojektin haasteet ja mahdollisuudet
 
Monialainen kehittämisprojekti Monkey 2008 oli varmaan monelle iso ja ehkä jopa hieman pelottavakin haaste. Projektissa opiskelijat on jaettu noin 20 hengen ryhmiin, ja jokaisessa ryhmässä on monen eri alan osaajia, mm. restonomeja, tradenomeja, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Ryhmäytyminen ja yhteisten toimintatapojen luominen näin isossa ryhmässä ei ole toteutunut hetkessä, ja se on vaatinut oman aikansa ja panostuksensa. Olemme käyneet yhdessä monia keskusteluja projektin haasteista, ja nämä keskustelut ovat varmasti olleet yksi hyvä keino ryhmätymisessä.
Kuten olemme Tradekan projektiryhmässä huomanneet, on tapoja toimia olemassa yhtä monta kuin on tekijöitä. Tärkeintä on kuitenkin ollut se, että olemme osanneet ja halunneet jakaa omaa osaamistamme myös muille ryhmän jäsenille. Näin jokainen on voinut oppia jotakin uutta ja ehkä täydentää jo aiemmin oppimaansa. Tämä on mielestäni ollut yksi parhaimpia puolia tässä projektissa.
 
Mahdollisuus oppia uutta
Kommunikointia ja kanssakäymistä on muiden kanssa helpottanut huomattavasti sähköisen oppimisalustan Optiman käyttö. Optiman kautta olemme voineet kommentoida toistemme tekstejä ja jakaa myös tehtäviä. Toisaalta Optima on myös tuonut mukanaan erilaisia haasteita. Kaikille Optiman käyttö ei ole aikaisemmin ollut jokapäiväistä, joten sen sujuva käyttö on ollut harjoittelun tulosta. Lisäksi olemme projektin tiimoilta lupautuneet pitämään toimeksiantajaan liittyvät asiat salassa, ja se on tuonut mukanaan omia haasteitaan. Kun Optimaan on jokaisen istunnon jälkeen tehty muistio, on siitä täytynyt tehdä kaksi eri versiota: versio, jonka vain Tradeka- projektin jäsenet pääsevät lukemaan ja sellainen, jota kaikki Monkey-projektiin osallistuvat pääsevät lukemaan. Tämä on omalta osaltaan aiheuttanut sihteeri Minna-Maarit Piispaselle lisätyötä. Olemme käyneet monia keskusteluja siitä, mitä voimme kertoa muille ja mitä emme. Toisaalta uskon, että tämä on ollut hyvää harjoitusta tulevaa työelämää ajatellen.
 
Suurimpia haasteita
Suurimmaksi haasteeksi projektin aikana on osoittautunut tehtävän annon ymmärtäminen ja sisäistäminen. Tehtävänannon laajuuden vuoksi meillä kului useita tunteja sen pohtimiseen, mitä meiltä halutaan ja mitä voimme näissä puitteissa ja aikatauluissa toimeksiantajalle tarjota. Tämä on jälleen hyvää pohjustusta työelämään, sillä varmasti sielläkin tulemme jokainen kohtaamaan tilanteita, jossa joudumme miettimään edellä mainittuja asioita ja omia resurssejamme. Tämän jälkeen keskustelimme toimeksiantajan kanssa, joka hyväksyi tarjouksemme. Kun pääsimme suunnittelemaan projektia ja sen toteutusta, kohtasimme jälleen uuden haasteen, budjetin laatimisen. Olimme saaneet erilaisia tietoja siitä, paljonko meillä on rahaa käytettävissä. Onneksi toimeksiantajamme lupautui kuittaamaan osan kustannuksista, ja näin saimme pidettyä budjetistamme kiinni.

Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että Monkey on opettanut paljon projektityöskentelystä meille kaikille. Olemme selviytyneet haasteista, joita emme edes kuvitelleet kohtaavamme, ja päässeet niistä eteenpäin. Tämän kaltaisista projekteista selviytyy kuka tahansa, jolla on vain halua oppia ja tehdä töitä projektin eteen. Nyt vain odottelemme innolla, että pääsemme muutaman viikon kuluttua toteuttamaan projektimme ja näyttämään toimeksiantajalle, mitä todella osaamme.
 
Kirjoittaja(t):
Sanna Nuotio & Monkey-tiimi "Tradeka", Monialainen Monkey-projekti