07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
08.11.2010
Projekti mahdollistaa ja luo onnistumisen kokemuksia
 
Mitä syntyy, kun 18 toisilleen lähes tuntematonta opiskelijaa istutetaan saman pöydän ääreen? Ryhmä pitäisi saada työskentelemään tiiminä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtään helpommaksi tilannetta ei tee se, että aikaa on vain kaksi kuukautta ja jokaisella omia henkilökohtaisia velvoitteita. Lopputulos voi olla kaaos, katastrofi tai onnistunut hyvinvointipäivä Turun ammatti-instituutin opiskelijoille.
Hyvinvointipäivän logon suunnitteli Toni-Markus Korhonen.
Tiistaina 2. marraskuuta 2010 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat, edellä mainitut 18, valtasivat Turun ammatti-instituutin (TAI) Lemminkäisenkadun koulutalon tilat Mitä kuuluu? –hyvinvointipäivän merkeissä. Kahden kuukauden aikana tehty suunnittelu ja ideointi pääsivät vihdoin toteutumaan käytännössä.

Suunnitelman mukaan TAI:n tiloihin pystytettiin messutyyppisiä ”ständejä”. Niiden avulla haluttiin jakaa TAI:n hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille tietoa ja konkreettisia keinoja annetuista teemoista. Teemoja olivat stressinhallinta, työn ja vapaa-ajan suhde, vuorotyön haasteet, yleisesti terveet elämäntavat sekä jaksaminen. ”Ständeillä” annettiin muun muassa vinkkejä helppoon ja nopeaan kauneudenhoitoon, terveellisten välipalojen valmistukseen sekä rentoutumiseen ja hyvän unen saavuttamiseen. TAI:n opiskelijoita haluttiin kannustaa ennen kaikkea oman hyvinvoinnin pohtimiseen.

Vastapainona oli auditoriossa järjestetty tilaisuus, jossa opiskelijat pääsivät ihastelemaan taekwondo- ja capoeira- esitystä sekä kuuntelemaan, mitä sanottavaa Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ja Kesämies oy:n edustajilla sekä koulupsykologi Anne Syvälahdella oli. Tyhjin käsin opiskelijoiden ei tarvinnut tilaisuudesta poistua, vaan kotiin viemiseksi jokainen sai t-paidan sekä vihkosen, johon oli koostettu tietoa teemoittain.

Tapahtumapäivää oli mainostettu TAI:n opiskelijoille aikaisemmin julisteiden ja face to face –markkinoinnin avulla sekä facebookissa. Kaikesta tästä huolimatta tiistaiaamuna lähes jokaisen mielessä pyöri kysymys, tulisiko ketään paikalle ja millainen vastaanotto hyvinvointipäivällä olisi.

Pelko osoittautui aiheettomaksi, sillä opiskelijoita saapui paikalla riittävästi. Suurimman suosion saavuttivat Wii-peli sekä kauneudenhoitopiste, jossa tyttöjen hiukset kiharrettiin usealle korkkiruuville. Kävijöitä riitti myös hierontapisteellä, ja esitteitä tarttui mukaan PAM:n, Turun Tyttöjen talon sekä KILROY Travelsin pöydiltä. Auditorio-osuuteenkin saapui opiskelijoita; liekö syynä arpajaispalkinnot tilaisuuden lopussa vai asian kiinnostavuus. Molemmilla toivottavasti oli vaikutusta opiskelijoiden läsnäoloon.
 
Osista kokonaisuudeksi
Hyvinvointipäivä toteutettiin monialaisena kehittämisprojektina eli Monkey-projektina. Se järjestettiin myös osana Turun ammatti-instituutissa käynnissä olevaa Terveenä työhön – hyvinvoiva ammattilainen –hanketta. Hanketta rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista.

Aiemmin kuullut kommentit ja kokemukset työskentelystä Monkey- projektissa herättivät epäilyksiä, olisiko projekti vain ylimääräinen taakka kaiken muun opiskelun ohessa vai avartava oppimiskokemus ja alusta uusien ihmissuhteiden luomiseen.

Toimeksiannon saatuaan projektiryhmä lähti ideoimaan toteutustapoja. Jo muutaman tapaamisen jälkeen niistä parhain oli selvillä ja valmiina työstettäväksi. Työstäminen vaati selkeää työnjakoa, ja jakautuminen pienempiin ryhmiin osoittautui tehokkaaksi tavaksi toimia. Viikoittaisten tapaamisten avulla kokonaisuus pidettiin yhtenäisenä.

Työnjaon yhteydessä varattiin aikaa keskusteluun siitä, mitkä ovat kenenkin vahvuudet projektin kannalta. Vahvuuksia pystyttiin hyödyntämään, kun ne olivat kaikkien tiedossa. Projekti antoi mahdollisuuden myös oppia uusia taitoja ja tietoja, sillä joillakin ei ollut aikaisempia kokemuksia projektityöskentelystä tai pohjatietoja annetuista teemoista. Koulutuksesta ja taustasta riippumatta jokainen ryhmän jäsen pystyi antamaan oman panoksensa projektiin.

Taitojen lisäksi hyödynnettiin mahdolliset kontaktit eri asiantuntijoihin. Pelkästään projektiryhmän voimin ei hyvinvointipäivää rakennettu. Jo aikaisemmin luetellut tahot olivat päivässä mukana, ja useat muut tukivat tapahtumaa materiaalilahjoituksin. Jaettavaksi päivään saatiin erilaisia esitteitä, palkintoja arpajaisiin ja materiaaleja visuaalisen ilmeen luomiseksi.
 
Loppujen lopuksi
Kaaokselta ja totaaliselta epäonnistumiselta vältyttiin, vaikka matkan varrelle sattuikin pieniä esteitä. Projektiryhmä sai aikaan onnistuneen ja kiitosta saaneen hyvinvointipäivän. Kaikki se, mikä oli suunniteltu, toteutui.

Projekti antoi jokaisella jotakin, niin projektiryhmäläisille kuin hyvinvointipäivään osallistuneille. Kokemukset projektityöskentelystä ovat arvokkaita työelämää varten, mutta yhtä arvokkaita ovat ryhmän jäsenten toisiinsa luomat suhteet. Ryhmässä ollut hyvä ilmapiiri ja avoimuus saivat aikaan positiivisen, jälkeenpäin muisteltavan opintosuorituksen.
 
Kirjoittaja(t):
Satu Marttila, opiskelija