07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
11.06.2013
Virkistystoiminta vahvisti vapaaehtoistyöntekijöitä
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat tarjosivat vapaaehtoistyöntekijöille virkistystoimintaa Turussa.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista koostunut ryhmä määritteli työskentelynsä tavoitteeksi ”hyvinvoiva vapaaehtoinen”. Projektia kuvasi sen syntyvaiheesta asti käsite osallistujalähtöisyys.
Korttien avulla luotiin yhteishenkeä
Työskentely käynnistettiin jo syksyllä 2012 solmimalla projektisopimus yhteistyötahona toimineen Turun alueen Valikko-ryhmän kanssa. Osallistujat olivat Valikkoon kuuluvien järjestöjen vapaaehtoisia.

Kevään 2013 aikana ryhmä tapasi kuusi kertaa. Tapaamisten sisältöinä olivat erilaiset hyvinvointia edistävät teemat. Mukana olivat muun muassa fyysinen terveys, oma jaksaminen ja henkinen hyvinvointi.
 
Vapaaehtoisille ja opiskelijoille työkaluja tulevaisuuteen
Tapaamisten sisältö vastasi tarkasti osallistujien tarpeita, toiveita ja lähtökohtia. Avoimen ja tiiviin vuorovaikutuksen avulla sekä luomalla turvallinen ja positiivinen ilmapiiri tapaamisiin opiskelijat pääsivät hyvin tavoitteisiinsa.

Fyysinen terveys, vuorovaikutus ja vertaistuki korostuivat toiminnassa sekä toiminnallisten harjoitteiden että keskustelun kautta.

Toiminnan avulla vapaaehtoiset saivat keinoja löytää iloa erilaisesta tekemisestä ja kokemisesta sekä voimia omaan jaksamiseen auttajana. Osallistujat kokivat keskustelun ryhmässä ja asioiden jakamisen jo itsessään tavaksi, joka vahvisti jaksamista ja kartutti hyvää mieltä.
Aarrekartat avuksi omien päämäärien ja tulevaisuuden miettimisessä
 
"Joka tarjoaa vettä, saa itse juoda."
Viimeisen kerran päätteeksi osallistujilta saatu positiivinen palaute on myös todisteena projektin onnistumisesta.

Vapaaehtoistyöntekijät kokivat toiminnan virkistäväksi ja voimauttavaksi. He olivat myös hyvin kiitollisia vapaaehtoistyöhön saaduista työkaluista.

Omalta osaltaan opiskelijatkin yllättyivät projektin hienosta onnistumisesta ja virkistymisen kokemuksista. Sananlasku ”Joka tarjoaa vettä, saa itse juoda” on tässä kohtaa osuva.
 
Yhteistyö on voimaa
Projekti päätettiin lepposissa tunnelmissa huhtikuussa 2013 Ruissalon kylpylässä. Tuolloin koottiin projektin antia ja nautittiin herkullisesta ateriasta mahtavien maisemien ympäröimänä.

Työskentelyn alussa sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden yhdessä suunnittelema nimi ”Kååstöö” on tuunattu viron ja ruotsin kielestä. Se kuvaa yhteistyötä ja tämä olikin koko toiminnan punainen lanka monessa merkityksessä.
 
Kirjoittaja(t):
Imbi Kolkkanen, Anne-Mari Kuusinen, Marianna Rantanen