07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
15.10.2015
Sairaanhoitajaopiskelijat suunnittelivat oppimateriaalia aggression kohtaamiseen hoitotyössä
 
Avaatpa lehden, television tai radion on melkein epänormaalia, ellet törmää uutisointiin vihasta, väkivallasta, ja syrjinnästä. Viha on nähtävissä joka puolella yhteiskunnassamme; kotona, koulussa, työpaikoilla, maanteillä, kaupoissa, mediassa, lentokoneissa, kirkoissa, sairaaloissa. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin.
 
Työpaikkaväkivalta hyvinkin yleistä
Näinä päivinä viha ja sen ilmaiseminen ovat myös merkittävä ongelma terveydenhuollon toimintayksiköissä. Eri hoitotyön työskentelymahdollisuuksien levittäytyessä jatkuvasti yhä laajemmalle alueelle vihaa kohdataan monien eri ryhmien välillä. Nykyajan hektisyys näkyy myös hoitoalalla. Pula työntekijöistä, lisääntyneet työtaakat, monilla tavoin sairaat ja vaatimuksia lisäävät potilaat sekä rankka työnlaatu vaativat veronsa kaikilta, niin hoitajilta kuin potilailtakin muusta hoitohenkilökunnasta puhumattakaan.

Tv-ohjelma Silminnäkijä teki tammikuussa 2014 internetkyselyn työpaikkaväkivallasta. Kyselyn taustalla oli tieto siitä, että vuosittain 100 000 suomalaista työntekijää kokee jonkinlaista väkivaltaa, kuten esimerkiksi nimittelyä, lyömistä, puremista, sylkemistä, repimistä, potkimista, kuristamista, puukottamista. Vajaassa kahdessa päivässä kyselyyn vastasi 1153 ihmistä ja tulokset varsinkin hoitotyön osalta olivat hälyttäviä. Erityisesti huomioita kiinnittivät nuorten sairaanhoitajien kommentit.
 
Aggressiokoulutus lisäämässä opiskelijoiden itseluottamusta
Silminnäkijä-dokumentti herätti Turun ammattikorkeakoulua sairaanhoitajaopiskelijoiden huomion. Heidän ensimmäinen harjoittelujaksonsa oli vasta takana ja uuden ammatin tuoma epävarma tulevaisuus edessä. Opiskelijat olivat huomanneet, ettei heidän opintosuunnitelmassaan ole kursseja, jotka pääasiassa valmentaisivat heitä ja muita tulevia sairaanhoitajia vihaisen, aggressiivisen tai väkivaltaisen ihmisen kohtaamiseen. He kertovat pohtineensa, miten heitä valmistetaan ammattiin psyykkisesti ja miten toimia, kun potilas ”haistattelee” ja työkaverit nälvivät.

Pohdinnat johtivat opinnäytetyön aiheen valintaan. Sairaanhoitajan työ vaikutti paljon rankemmalta kuin kirjoissa annettiin ymmärtää.

Kun keväällä 2014 tuli aika miettiä aiheita, haluttiin tarjota muille opiskelijoille tietoa vihasta, aggressiosta ja väkivallasta hoitotyössä. Opinnäytetyön ohjaaja heitti loppujen lopuksi ilmaan ajatuksen, että tehtäisiin oppimateriaalia aiheesta, josta opiskelijat olisivat halunneet tietää ennen harjoittelun alkua.

Opinnäytetyön lopullinen tuotos on englanninkielinen oppimateriaali, ja se käsittelee laajasti vihaa ja aggressiota. Jo aiemmissa tutkimuksissa kolmipäiväisen aggressiokoulutuksen jälkeen todettiin, että koulutus lisäsi opiskelijoiden itseluottamusta. Nytkin palaute oli samankaltaista.

Oppimateriaalia testattiin oppitunnin muodossa talvella 2014 ja saatu palaute yllätti positiivisuudellaan. Oppitunti sisälsi esimerkkitapauksia aggressiivisen ihmisen kohtaamisesta ja tuntiin osallistuvia pyydettiin pohtimaan käyttäytymismalleja kyseisiin tapauksiin.

Toiveena on, että piakkoin valmistuvia sairaanhoitajia kuultaisiin ja että tutkittaisiin, voisiko tämän opinnäytetyön kaltaisista oppimateriaaleista olla hyötyä sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluissa. Lisäksi olisi hyvä tarkastella syvemmin työpaikkaväkivaltaa ja paneutua esimerkiksi sairaanhoitajien keskinäiseen kiusaamiseen.

Näiden tulevien sairaanhoitajien opinnäytetyö päätyy toteamukseen, että tämäntyyppisen koulutusmateriaalin lisääminen sairaanhoitajien opintosuunnitelmaan olisi hyödyllistä. Kyseinen opinnäytetyö on julkaistu nimellä ‘Anger, Aggression and Violence in Healthcare - Material for Nursing Education’ , ja siihen on linkki tämän artikkelin lopussa.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
Sairaanhoitajaopiskelijat Tanja Hurskainen ja Minni Katainen; lehtori Irmeli Leino; yliopettaja Heikki Ellilä