07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
17.05.2013
Yhdessäolosta se kaikki alkaa – Sote-projektilaiset Kotikunnaksessa
 
”Voi, kun muakin joku sit hoitais ja tekis näin hyvää työtä!” totesi eräs vapaaehtoinen Kotikunnaksessa ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Kuvaaja: Markku Uino
Sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat kevään 2013 aikana vapaaehtoistyöntekijöille suunnatun hyvinvointia ja jaksamista tukevan toiminnallisen kokonaisuuden. Kuuden tapaamiskerran aikana nautittiin yhdessäolosta, luonnosta, syötiin hyvää ruokaa ja pohdittiin vapaaehtoistyön merkitystä monesta eri näkökulmasta.

Palvelukeskus Kotikunnaassa on hyvin ymmärretty vapaaehtoistyön tärkeys vanhusten hyvinvoinnille. Tästä syystä projekti-tiimi toteutti tilaajan pyynnöstä tyytyväisyyskyselyn. Vapaaehtoiset pääsivät esitettyjen kysymysten kautta pohtimaan yhteisessä keskustelussa vapaaehtoistyön merkitystä heille itselle ja ympäristölle.
Kuvaaja: Markku Uino
 
”Itsen omaehtoista aktivointia oman mielenterveyden vuoksi”
Vapaaehtoistyö antaa hirveän paljon, kertoo eräs vapaaehtoisista.

Vapaaehtoistyö tarjoaa mielekästä tekemistä, tunteen tarpeellisuudesta ja vähentää jopa työttömyyden tuomaa häpeän tunnetta. Se lisää omanarvontuntua ja itseluottamusta sekä aktivoi liikkumaan. Kokonaisuudessaan auttaa pitämään huolta omasta hyvinvoinnista.

Yhteisöllisyys on tämän hetken trendi. Se synnyttää voimavaroja myös vapaaehtoistyön myötä, sillä vapaaehtoiset pitävät hyvin tärkeänä keskinäistä yhdessäoloa, vuorovaikutusta ja tiimihenkeä.
Kuvaaja: Markku Uino
 
"Sinä olet ainutlaatuinen!"
Muistisairas asukas ei ehkä tunnista tuttua vapaaehtoistyöntekijää, mutta osoittaa kuitenkin kiitollisuutta saamastaan avusta.

Onnistunut työskentely muistisairaan henkilön kanssa vaatii oikeanlaista asennoitumista, pitkäjänteisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä asukas elää vain tässä hetkessä. Tämän oivalluksen myötä vapaaehtoistyöntekijäkin on oppinut nauttimaan ainutlaatuisista kohtaamisista asukkaiden parissa.
Kuvaaja: Markku Uino
 
Vapaaehtoistyön yhteisöllinen merkitys
Tapaamisten yhteydessä Kotikunnaksen vapaaehtoistyöntekijöistä välittyi aito välittäminen ja lähimmäisenrakkaus.

Monia vapaaehtoisia jäi askarruttamaan myös projektin päättymisen jälkeen, mitä mieltä asukkaat itse ovat vapaaehtoistyöstä. Näyttäisi siltä, että vapaaehtoistyö on tämän päivän yhteisöllisyyttä.
 
Kirjoittaja(t):
Markku Uino; Krista Suosaari-Vihiniemi; Anne-Ly Trei, opiskelijat