07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
11.02.2017
Yhteistyöllä syöpää vastaan
 
Syöpäjärjestöjen tärkeä tehtävä on yhä enemmän terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy. Terveyden edistäminen oli teemana myös nuorten terveysuhkia käsittelevässä koulutuspäivässä, jonka järjestivät Lounais-Suomen syöpäyhdistys ja Turun ammattikorkeakoulu syyskuussa 2016 Meri-Karinassa Turussa. Kohderyhmänä olivat Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen jo koulutuksessa olevat vertaistukihenkilöt.
Koulutustapahtuman tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä, joilla voidaan vaikuttaa nuorten terveyskäyttäytymiseen. Koulutuksen järjestäminen oli osa Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden toiminnallista opinnäytetyötä.
 
Aurinkoinen tapahtuma kiinnosti
Koulutuspäivä pidettiin Meri-Karinan kongressisalissa. Sali oli koristeltu teeman mukaisesti auringonkukilla ja opiskelijoilla oli keltaiset huivit. Keltainen väri on syksyn, mutta myös Turun ammattikorkeakoulun väri. Opiskelijat toimivat aamupäivän aikana emäntinä ja käytännön asioiden järjestelijöinä. Tapahtuman avasi Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Ville Viitanen, joka kertoi syöpäyhdistyksen ja eri koulutuskumppanien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille. Opiskelijat saavat mahdollisuuden tehdä opintoihin liittyviä projekteja ja syöpäyhdistys saa uusinta asiantuntemusta ja tutkimustietoa käyttöönsä. Yhteistyö on jatkoa 2015 lopussa oli päättyneelle ammattikorkeakoulun kanssa tehty syöpäkuntoutukseen liittyneelle yhteistyöprojektille ja osa 2016 alussa käynnistettyä terveyden edistämisen hanketta.
Tapahtuman järjestäjäneet opiskelijat oik. Päivi Rantanen, Milla Salonen, Riikka Maaranen, Pia Eskola, Tea Löppönen, Satu Takala, Johanna Heiskala yhteiskuvassa
 
Tieto tärkeää nuorten terveyden edistämisessä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa on todettu nikotiinivalmisteiden ja auringon UV-säteilyn haittojen yhteys syöpiin. Näiden vaikutus olisi kiistatta torjuttavissa oikealla informaatiolla ja terveyskäyttäytymisellä. Oikealla suojautumisella auringolta voitaisiin estää jopa 95 prosenttia ihosyöpään sairastumisista. Nikotiinivalmisteiden käytön vähentämisellä olisi samankaltainen vaikutus.

Tärkeää on tehostaa nuoriin kohdistuvaa ennaltaehkäisevää työtä. Oikeanlaisen tiedon jakaminen olisi hedelmällistä juuri nuoruusiässä, jolloin terveyteen liittyvillä valinnoilla on suuri merkitys. Terveystieteen tohtori Pia Suvivuon toi esiin terveysuskomusmallin tuloksia liittyen nuorten terveyskäyttäytymiseen vaikuttamiseen. Nuorten terveyden edistäminen on kaikkien kansalaisten yhteinen asia. Jokainen aikuinen voi omalla esimerkillään vaikuttaa.

Tarvitaan oikeanlaista tietoa, kun kohdataan nuoria. Koulutuksessa käsiteltiin esim. nuorten lisääntyneen nuuskan käytön haittoja ja nuorten asenteita tupakkatuotteita kohtaan. Materiaali oli Suomen syöpäyhdistyksen terveystieteen maisteri Virve Laiviston kokoamaa ja sitä esitteli YAMK-opiskelija Satu Takala.

Nuorille suunnattua tietoa on helposti löydettävissä internetistä. Työkalupakki-nimisellä sivustolla on runsaasti erilaisia teemaan liittyviä materiaaleja ja menetelmiä eri ikäisille lapsille ja nuorille. YouTubessa on aiheesta videoita, joita voisi käyttää opetuksessa keskustelun herättämiseen.

Tapahtumassa selostettiin lisäksi muita sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöprojekteja nuorten terveyden edistämisestä. Riikka Maarasen ja Tea Löppösen aurinkokäyttäytymisen havainnointiin sekä Milla Salosen ja Johanna Heiskalan kiekkonuorten nuuskan käytön ennaltaehkäisyyn liittyvät esitykset herättivät mielenkiintoa.
 
Arvokas oppimiskokemus kaikille
Osallistujilta kerättiin palautetta koulutuspäivästä ja sen perusteella voitiin todeta, että anti oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Vaikka vertaistukihenkilöt eivät varsinaisesti toimikaan nuorten parissa, he kokivat saamansa tiedon tärkeäksi. Jatkoehdotuksena onkin samankaltaisen koulutuksen liittäminen vertaistukihenkilökoulutukseen sillä he voisivat toimia esim. koulujen kummeina vieden informaatiota nuorille.

Me järjestäjät olimme päivään tyytyväisiä. Saimme olla mukana tärkeän tiedon eteenpäin viemisessä. Saimme opintoihimme lisää syvyyttä ja tärkeän kokemuksen projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyö Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen toimijoiden kanssa oli joustavaa. Oli hienoa oppia tuntemaan tärkeän asian puolesta työskenteleviä, niin Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen henkilökuntaa kuin vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitäkin. Oli hienoa työskennellä pieni hetki ihmisten kanssa, jotka tekevät arvokasta työtä niin syövän ennaltaehkäisyn kuin syöpäkuntoutuksenkin parissa.
 
Kirjoittaja(t):
Sairaanhoitaja AMK -opiskelijat Pia Eskola ja Päivi Rantanen & opettaja Päivi Myllymäki