07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
07.09.2016
Sairaanhoitajaopiskelijat voivat opiskella haavan ompelua ja ompeleiden poistoa opetusvideon avulla
 
Haavan ompelu ja ompeleiden poisto mielletään lääkärin tehtäväksi, mutta näin ei aina ole. Myös sairaanhoitajat ompelevat pieniä haavoja monien terveyskeskusten päivystyksissä ja sulkevat usein leikkaushaavoja leikkaussaleissa. Varsinkin jatkuvia ompeleita, jotka ommellaan yhdellä, jatkuvalla langalla, poistetaan joskus väärin. Opinnäytetyönä tehdyssä opetusvideossa sairaanhoitajaopiskelijat opettavat, miten yksittäisommel ja jatkuva ommel poistetaan oikeaoppisesti.
Ompelu aloitetaan haavan keskeltä.
 
Haavan ompelu
Haavan ompelemisen opetuksessa käytetään videolla sekä demonstraatiota että selostusta. Toimenpide on kuvattu tarpeeksi läheltä, jotta opiskelijat saavat mahdollisimman tarkan kuvan välineistä ja otteista. Materiaali on luotu niin, että opiskelijat pystyvät jopa samaan aikaan harjoittelemaan ompelemista. Haavan ompeleminen käydään läpi vaihe vaiheelta oikeassa järjestyksessä.

Opetusvideossa näytetään, miten haava puhdistetaan ja puudutetaan ennen ompelua. Ompeluun valitaan oikean kokoinen neula ja lanka. Yksittäisompeleiden tekeminen aloitetaan keskeltä haavaa, siksi että haavan reunat menevät varmasti kohdilleen. Jos ompelu aloitetaan haavan toisesta päästä, iho voi venyä ja on mahdollista, etteivät haavan reunat kohtaa enää toisessa reunassa. Myös ompeleen solmun tekeminen on tarkkaa, etteivät solmu ja haava pääse aukeamaan.
Ompeluvälineet
 
Ompeleiden poisto
Myös ompeleiden poisto opetetaan videolla yksityiskohtaisesti näyttämällä ja selostamalla.

Yksittäisompeleiden poistossa lanka katkaistaan veitsellä tai saksilla mahdollisimman läheltä ihoa ja poistetaan siten, ettei ihon päällä ollut langan osa kulje enää ihon läpi. Näin vältetään haavainfektio.

Jatkuvan ompeleen oikeaoppisessa poistotekniikassa on niin ikään ikävien haavainfektioiden välttämiseksi tärkeää, ettei ihon pinnalla oleva langan osa kulje enää ihon alta. Jatkuvan ompeleen lanka on aina katkaistava jokaisesta ihon pinnalla kulkevasta langan kohdasta mahdollisimman läheltä ihoa.
Välineet ompeleen poistoon
 
Tekniikka oppimisen apuvälineenä
Perinteisen luento-oppimisen rinnalle kehitetään jatkuvasti oppimateriaalia, jossa hyödynnetään tällä hetkellä saatavilla olevaa tekniikkaa. Nyt haavan ompeluun ja ompeleiden poistoon tehty opetusvideo tukee erinomaisesti oppimista, sillä se sisältää sekä visuaalisen että auditiivisen lähestymistavan.

Kädentaitoja harjoiteltaessa videomateriaali on erittäin hyödyllinen väline. Opiskelija pystyy katsomaan joko koko videon tai siitä valitsemiaan kohtia uudestaan ja uudestaan omien tarpeidensa mukaisesti. Opetusvideo mahdollistaa etäopiskelun ja antaa opiskelijalle selkeän kuvan aiheesta teoriatiedon rinnalle.
Opetusvideo on tallennettu verkko-osoitteeseen www.hoitonetti.turkuamk.fi kohtaan Opetusmateriaaleja otsikolla Haavan ompelu ja ompeleiden poisto.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
sairaanhoitajaopiskelijat Camilla Asikainen ja Mari Virranheimo & lehtori Tarja Bergfors