07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
03.11.2009
Projektiseikkailu sijaishuollon maailmaan
 
Sosiaalialan koulutusohjelmaan sisältyy olennaisena osana projektityöskentely työelämän yhteistyökumppanien kanssa. Osana ammatillista kasvua sosionomiopiskelijat osallistuvat syksyn 2009 aikana Tukialus-hankkeen projektien toteutukseen. Neljästä kahdeksaan opiskelijasta koostuvat ryhmät lipuvat emoaluksesta erilleen, muodostaen kuusi eri projektiseikkailua. Tämä on tarina yhden pikkualuksen matkasta tyynten ja myrskyjen keskellä.
Seikkailu lähti käyntiin 1.9.2009 toimeksiannolla, jonka kahdeksanhenkinen projektitiimi otti avoimin mielin vastaan. Tilaajana toimi Raision sosiaali- ja terveystoimi, ja tehtävänä oli laatia laatuun ja kustannuksiin perustuva selvitystyö kunnallisen lastensuojelulaitoksen perustamiseksi.

Alkuhämmennyksen jälkeen tiimi päätti pakata matkalaukut yhteistä seikkailua varten. Laukkuihin pakattiin aimo annos avoimuutta sekä ammattitaitoa, ripaus reippautta, kourallinen kärsivällisyyttä ja hyppysellinen hienotunteisuutta. Mukaan pakattiin myös innovatiivisuutta ja tiimityötaitoja. Matka oli valmis alkamaan.
Kippari miehistöineen
Kuvaaja: Minka Mansikka
 
Tuumasta toimeen
Alus singahti innokkaana matkaan, sillä päämäärä oli kaikkien sydäntä lähellä. Miehistö valitsi keskuudestaan kipparin, joka johdatti ryhmää voitokkaasti läpi karikoiden. Pikku projektiseikkailijat pohtivat omia vahvuuksiaan sekä heikkouksiaan, ja niiden mukaan he jakautuivat vielä pienempiin ryhmiin. Seikkaililijat huolehtivat tarmokkaasti omista vastuualueistaan, jolloin aluksen oli helppo jatkaa tasaista kulkuaan.

Välillä pieni projektiseikkailija tunsi itsensä tosiaan pieneksi tässä suuressa tietoyhteiskunnassa. Silloin kuitenkin seikkailijatoverit rohkaisivat toisiaan ja kannustivat jatkamaan. Pikku aluksella oli myös ikioma projektivalmentaja, joka toimi tiimin johtotähtenä. Aika ajoin myös emoaluksen ylikippari järjesti kokouksia sekä informaatiotilaisuuksia. Miehistö viesti keskenään ahkerasti ja piti toisensa ajan tasalla.

Matkan lopulla suunnaton tietomäärä oli tarttunut haaviin. Saaliista noukittiin tärkeät tiedonjyväset, joista koottiin toimeksiantajalle kattava paketti sijaishuollosta ja sen asettamista vaatimuksista. Pakettiin mahtui loraus lakia, tiraus tietoa, otos osaamista sekä kasoittain laatua, asetuksia ja säädöksiä.

Tarkkojen matkasuunnitelmien avulla projektiryhmä saavutti asetetut tavoitteet. Kovalla työllä sekä aktiivisella vuorovaikutuksella sisäisiin ja ulkoisiin tahoihin seilasi projektiryhmä yhteiseen päämääräänsä. Jokainen seikkailija oli väsynyt mutta onnellinen, sillä matkalaukkuun oli jäänyt paljon eväitä sosionomin tulevaisuutta varten. Oli aika päättää seikkailu.
 
Kirjoittaja(t):
Tukialusprojekti 5, Sosionomiopiskelijat