07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
09.11.2012
Onko Hansasta esteettömäksi kodiksi?
 
Onko Sinun kotisi turvallinen ja esteetön? Kyllästyttääkö kaappeihin kurottelu? Kompuroitko mattoihisi? Unohtuuko liesi päälle?
Näin esteetön keittö toimii.
Kuvaaja: Salonjokilaakso-lehden kuvaaja
Opiskelijatyönä rakennettiin Pop up Kunnonkoti -tapahtuma 1. ja 2. marraskuuta Turun kauppakeskus Hansan keskustorille. Kolmen huoneen asumiskokonaisuuus tuotiin Hansaan, jotta esteetön asuminen tulisi tutummaksi. Jokainen voi parantaa oman kodin turvallisuutta pienilläkin apuvälineillä.
Tapahtumassa sai hyvää neuvontaa esteettömiin kodin ratkaisuihin.
Kuvaaja: Mika Leiritie
 
Mitä tapahtumalla tavoiteltiin?
Tärkeimpiä tavoitteita oli tuoda Neuvontakeskus Kunnonkotia ihmisten tietoisuuteen. Pop up Kunnonkoti -tapahtuma kiinnosti monia tahoja ja se sai näkyvyyttä radiokanavilla, lehdissä sekä televisiossa.

Tapahtumassa oli mukana monia Kunnonkodin yhteistyöyrityksiä, jotka mahdollistivat esteettömän kodin malliympäristön rakentamisen Hansaan. Yhteistyöyritykset olivat halukkaita tulemaan itse paikalle esittelemään omia tuotteitaan.

Lisäksi tapahtumassa oli ulkopuolisia henkilöitä kertomassa omista kokemuksista esteettömyydestä. Opiskelijoiden välinen moniammatillinen yhteistyö toi uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia projektiin.
Tapahtumassa oli mukavaa.
Kuvaaja: Mika Leiritie
 
Monet olivat kiinnostuneita tapahtumasta
Tapahtuma herätti paljon positiivista huomiota ja erityisesti radiomainonta oli saanut ihmiset liikkeelle. Monet kävijät olivat kiinnostuneita esteettömän kodin ratkaisuista ja kävijät kokeilivat innokkaasti esiteltävänä olleita tuotteita.

Tapahtuma oli lämminhenkinen ja se sai paljon myönteistä palautetta. Neuvontakeskus Kunnonkoti tuotiin näin lähemmäksi ihmisiä.
 
Kirjoittaja(t):
Elina Halla-aho, opiskelija