07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
04.05.2017
Jääkelluntaa Saimaalla - kokemuksia kansainväliseltä intensiivikurssilta
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
15.09.2017
Mielenterveyshoitotyön koulutuksessa muutetaan asenteita
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
16.05.2017
Sote-alan digitalisaatio -”hyvä renki mutta huono isäntä”
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
16.05.2017
Turun Kimmoke-ranneke kestää vertailun muiden kaupunkien aktivointikeinojen kanssa
 07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveystyön opetuksessa on yleistynyt maailmalla viime vuosina. Turun ammattikorkeakoulu ottaa tiettävästi ensimmäisenä Suomessa kokemusasiantuntijat mukaan opetukseen laajasti. Kokemusasiantuntijoiden osallistumisella opetukseen pyritään hälventämään opiskelijoiden ennakkoasenteita mielenterveyskuntoutujia kohtaan sekä antamaan valmiuksia kohdata heitä.
 14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
Kehitysvammahuollossa on tutkittu huomattavan vähän rajoitustoimia. Myös niitä määrittelevä laki muuttui vasta viime vuonna. Tuore opinnäytetyö selvitti hoitajien tuntemuksia rajoittamis-toimenpiteistä kehitysvamma-alan murrosvaiheessa.
 14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
Työttömyyden vähentäminen on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistä edelleen, vaikka työttömien määrä onkin hienoisesti laskenut viime vuoteen verrattuna. Työttömät kokevat terveytensä huonommaksi työssä käyviin verrattuna. Työttömyydellä onkin keskeinen merkitys terveyseroissa. Vanhemmalle ikäryhmälle uudelleen työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa kuin nuoremmille työttömille. Osin tästä syystä pitkäaikaistyöttömyys ja ennenaikainen eläköityminen on yleistä vanhemmassa ikäryhmässä.
 14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
Sain kutsun osallistua Viron korkeakoulu-järjestelmän auditointiin terveysalan koulutuksen ryhmässä. Kutsun esitti Viron korkeakoulutuksen arviointiyksikkö EKKA (Quality Assessment Council for Higher Education). Kutsu oli kiinnostava useasta eri syystä. Olimme juuri käyneet läpi Turun ammattikorkeakoulun kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KKA) toteuttaman auditoinnin 2016. Turun ammattikorkeakoulu läpäisi hienosti auditoinnin. Omalta vastuualueeltani mukana auditoinnissa oli tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttönä Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma.