07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
23.02.2010
Culture with a twist -konferenssi: turistin osallistuminen kulttuurimatkailun tuottamiseen
 
European Cultural Tourism Network (ECTN) järjesti Turussa 23.-24.9. konferenssin, jossa käsiteltiin kulttuurimatkailun kehittämistä Euroopassa. Eri puolilta Eurooppaa saapuneet puhujat käsittelivät sitä, miten kulttuurimatkailusta ja sen kohteista voidaan saada menestyksekkäitä ja houkuttelevia. Yksi merkittävä esityksissä esiin noussut asia oli turistien osallistuminen kulttuurimatkailun tuottamiseen.
 
Turistit kulttuurimatkailun tuottajina
Etenkin nuoret matkailijat vaativat kulttuurimatkailulta enemmän. Enää ei riitä, että pääsee kuluttamaan matkailutuotteita, vaan matkailijat haluavat myös itse osallistua niiden tuottamiseen.

Terry Stevens (Stevens & Associates) käsitteli esityksessään: ”Innovation & Creativity: The Key Ingredients for Successful Cultural Tourism” kuluttajien halua erilaisiin, innovatiivisiin ja luoviin kokemuksiin. Kulttuurimatkailun laajan tarjonnan vuoksi kuluttajat hakevat vaihtoehtoja tavallisille ja tylsille tuotteille sekä kohteille.

Uusina trendeinä mainittiin, että luovuudesta on tullut elämäntyyli ja kuluttajat kaipaavat osallistumista ja vuorovaikutusta. Kulttuurimatkailun kulutuksesta halutaan tehdä aktiivisempaa, mikä tuo lisäarvoa kuluttajalle ja houkuttelee luovia ihmisiä.
 
Uuden aikakauden turisti sosiaalisessa mediassa
Sosiaalinen media on tuonut uusia mahdollisuuksia kulttuurimatkailun osallistumiseen. Jouni Kantonen (Red Tail Media) toi esityksessään esille sosiaalisen median ilmiömäistä kasvua Internetissä ja sen hyötyä kuluttajille ja yrityksille. Sosiaalinen media tuo kuluttajalle ja matkailijalle mahdollisuuden sekä luoda että jakaa tietoa ja sisältöä kulttuurimatkailuakin koskien.

Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on luonut lukuisia verkkoyhteisöjä, joiden käyttäjät luovat ja jakavat tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä. Yhteisöjen avulla matkailijat voivat olla vuorovaikutuksessa muiden matkailijoiden ja matkailutoimijoiden kanssa, mikä edistää kokemusten ja tiedon jakamista.
 
Menestyksekäs kulttuurimatkailu
Matkailijoiden osallistuminen kulttuurimatkailun tuottamiseen mahdollistaa menestyksekkään kulttuurimatkailun. Osallistuminen on mahdollista sosiaalisen median, innovatiivisten matkailupalvelujen ja – kohteiden sekä kulttuuriaktiviteettien kautta.

Hyvä esimerkki elämyksellisestä kulttuuriaktiviteetista on Ulla-Maija Nikon (Dominopol Oy) esittelemä historiallinen roolipeli. Roolipeli tarjoaa hauskan ja opetuksellisen kulttuurisen kokemuksen. Itse osallistuminen matkailupalvelun tuottamiseen tekee kokemuksesta voimakkaamman matkailijalle.
 
Kirjoittaja(t):
Susanna Niemi, opiskelija