07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Kosteus- ja homevaurioituneiden rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttamat terveydelliset ja taloudelliset haitat ovat hyvin ajankohtaisia. Erityisen huomion kohteena ovat koulurakennusten sisäilmaongelmat, joista uutisoidaan lähes päivittäin.
Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan 600 000 – 800 000 ihmistä altistuu Suomessa päivittäin sisäilman mikrobeille erilaisissa rakennuksissa, työpaikoilla ja kotona.

Sisäilmayhdistyksen mukaan tyypillisiä kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita voivat olla allergiaoireet kuten nuha, astma ja alveoliitti eli keuhkorakkulatulehdus sekä ärsytysoireet kuten äänen käheys, yskä ja ihon kutina. Lisäksi voi esiintyä väsymystä, päänsärkyä ja pahoinvointia. Myös infektiot poskionteloissa, keuhkoputkissa ja välikorvassa ovat mahdollisia.
Kosteusvaurion aiheuttama sieni lastulevyssä
Kuvaaja: Marjo Sukeva-Hakanpää
 
Haittaa mikrobien ohella kemikaaleista
Mikrobien lisäksi kosteusvaurioisissa rakennuksissa terveysongelmia voivat aiheuttaa erilaiset kemikaalit. Kosteuden aiheuttaman hajoamisen myötä rakennusmateriaaleista kuten muovista, liimasta, maalista ja lakasta, vapautuu sisäilmaan haitallisia kemiallisia yhdisteitä. Ne voiva saada aikaan erilaisia allergisia ja neurologisia oireita.

Emeritusprofessori Jouko Tuomiston mukaan oireita kutsutaan myös nimellä sairas rakennus -oireyhtymä eli Sick Building Syndrome (SBS). Professori Ville Valtonen on puolestaan sitä mieltä, että kosteusvaurioituneet rakennukset voivat aiheuttaa myös monikemikaaliyliherkkyyttä (Multiple Chemical Sensitivity MCS. Siitä kärsii noin puolet altistuneista. Monille voi sen myötä kehittyä herkistynyt hajuaisti homeille ja kemikaaleille.
 
Sisäilmaoireita vaikea todentaa
Suuri osa sisäilmaongelmista kärsivistä potilaista kokee tilanteensa hyvin turvattomaksi. He ovat usein menettäneet terveytensä lisäksi toimeentulonsa ja joutuneet eristäytymään sosiaalisesta elämästä oireiden vuoksi.

Aihe on myös edelleen kiistanalainen,koska altistuneet kokevat moninaisia oireita ja niitä on vaikea todentaa. Vuokon ym. tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa tarvitaankin sisäilman aiheuttamien oireiden ja sairauksien parempaa tunnistamista ja varhaisempia toimenpiteitä ehkäistä sairauksia.
 
Lomake tutkimkseen opiskelijatyönä
Helsingin yliopiston tutkijaryhmällä on suunnitteilla tutkimus, jossa arvioidaan kosteusvaurioiden vaikutuksia autonomisen hermoston homeostaasiin ja sydämen toimintaan sekä tulehdusmetabolian merkkiaineisiin. Ryhmä tilasi kyselylomakkeen tutkimusta varten ja se toteutettiin opinnäytetyönäTurun ammattikorkeakoulussa.

Tarkoitus oli laatia lomake, jonka avulla saadaan kartoitettua tutkittavilta sisäilman mikrobien ja kemikaalien aiheuttamia oireita. Ennen kyselylomakkeen laatimista tutustuttiin aikaisempaan tutkimustietoon aiheesta sekä kyselylomakkeiden suunnittelusta.

Opiskelija suunnitteli homealtistuneiden oireita kartoittavan kyselylomakkeen yhdessä tutkimusryhmän jäsenten kanssa Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kyselylomaketta testasi viiden hengen ryhmä ja tulosten perusteella se muokattiin lopulliseen muotoonsa.

Lomakkeessa kysytään henkilö- ja taustatietoja, kosteus- ja homevaurioille altistumistietoja sekä laajasti eri oiretietoja. Siinä on myös tilaa taustatiedoille sekä muille kommenteille. Kyselylomake oli testaajien ja tutkimusryhmän jäsenten mielestä ulkoasultaan selkeä ja kysymykset olivat hyvin ymmärrettäviä. Esitestauksesta saadun tiedon mukaan lomake vaikutti toimivalta, mutta varmuus asiaan saadaan vasta varsinaisten kyselytulosten analysoinnin jälkeen.
 
Kirjoittaja(t):
Marjo Sukeva-Hakanpää, sairaanhoitaja AMK -opiskelija; Sari Kallio-Kökkö, lehtori