07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
13.09.2010
Monialaisuutta ja työelämäkontakteja vahvistetaan Hyvinvointipalveluiden tulosalueella
 
Uusi lukuvuosi on avattu virallisesti Turun ammattikorkeakoulussa. Rehtori Juha Kettunen korosti avajaispuheessaan muun muassa verkostotyöskentelyn ja monialaisten, innovatiivisten, uutta kokeilevien projektien ajankohtaisuutta.
Hyvinvointipalvelut-tulosalueella käynnistyi jo neljännen kerran monialainen kehittämisprojekti Monkey. Siinä työskentelee reilut kaksisataa toisen vuoden opiskelijaa 12 projektissa, joissa jokaisessa on mukana noin 20 projektilaista kuudesta eri koulutusohjelmasta. Suurissa projektiryhmissä opitaan monenlaisia tietoja ja taitoja tavoitteena kehittyä askel laaja-alaisiksi ja muuntautumiskykyisiksi asiantuntijoiksi sekä harjoitella yhteistyö- ja esimiestaitoja työelämän kanssa.

Paljon muutakin tulosalueella tapahtuu tietysti koko ajan. Tulosalueen opiskelijoiden verkkolehti Hyve juttuineen jakaa opiskelijoiden kokemuksia myös tulosalueen ulkopuolisten lukijoiden ulottuville. Lehteä luetaan ahkerasti, se on tärkeä väylä opiskelijoiden oppimisen näkyväksi tekemisessä.

Hyvää ja kuulasta syyslukukautta kaikille Hyve-lehden kirjoittajille ja lukijoille!
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Ruiskatu 8
20720 Turku