07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
17.01.2007
Kuka, mitä, missä, milloin? – Moniammatillista yhteistyötä opiskelussa ja työelämässä
 
Moniammatillista yhteistyötä päästiin kokeilemaan 19.–20.10.2006 Accessibility and Equal Opportunities -seminaarissa Turun ammattikorkeakoulun Ruiskadun toimipisteessä. Miten pääsisi paremmin sisälle tulevaisuudessa häilyvään työelämään ja sen vaativaan yhteistyöverkostoon, askarrutti eri vuosikurssien fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- ja sosionomiopiskelijoita.
Sekä "uudet" että "vanhat" opiskelijat tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että kaikki mahdollisuudet yhteistyöhön on hyödynnettävä, sillä niitä ei opiskelujen aikana viljellä. Huoli tulevasta työstä ja sen laaja-alaisuudesta nosti päätään. Miten eri ammattialueilla osataan käyttää hyväksi toisten asiantuntijuutta ja erikoisosaamista, kun aloista tiedetään niin vähän?

On toki ymmärrettävää, että opiskeluvaiheessa omankin alan syvempi ymmärrys saattaa olla puutteellista. Itse työelämään siirtyminen antaa varmasti uusia näkökulmia vuorovaikutukseen, mutta kaipausta muutokselle löytyy. Eikä ole hyvä ainoastaan teoreettisesti ymmärtää eri tieteiden filosofisia lähtökohtia. Tiimissä oppii toimimaan tekemällä. Seminaarin pintaraapaisu eri ammattiryhmiin oli toki erittäin positiivinen kokemus, mutta se saattoi myös entisestään vahvistaa ennakkoluuloja. Tuntui olevan vaikeata selittää, kuka tekee mitäkin, esimerkiksi toiminta- ja fysioterapeuttien kohdalla. Sosionomien kohdalla epäselvyyttä aiheuttavat monet sosiaalialan termit ja nimikkeet. Kenen puoleen tiedetään tulevaisuudessa kääntyä, kun tarvitaan lisäapua? Näiden kolmen ammattiryhmän lisäksi hyvinvointi- ja terveyspalvelut haaroittuvat laaja-alaisesti teille tietämättömille.
 
Tulevista kollegoista tukiverkko
Monesti resurssien puut koulutuksessa rajoittaa laajoja muutoksia. Ehkä olisi tarve opintojen uudelleenjärjestelylle. Mikäli ei olla valmiita luopumaan tietotekniikan perusteiden kurssista, jossa käydään läpi muun muassa internettiä ja tavallisia kirjoitusohjelmia, saattaisi hyvinkin olla mahdollista järjestää yhteiset kurssit ammattirajoja rikkoen. Muuten tarpeettomaksi koetusta kurssista saattaisi jopa muodostua mielekäs. Ohjattua keskustelua tuotteliampaa saattaa monesti olla itsestään syntyvä vapaamuotoinen kanssakäynti. Eikä ole syytä unohtaa itse opiskelua, joka voi olla hyvinkin hektistä ajoittain. Mikä olisi parempi apuväline siihen, kuin tukiverkko tulevista kollegoista?
 
Työelämän palapeli koottavana
Itse työn tekeminen opettaa varmasti runsaasti käytännöistä ja kulttuureista, joita eri asemissa tarvitsee sisäistää. Yhteiskunta on dynaaminen verkosto, missä toimintajärjestelmät kytkeytyvät yhteen. Ammattikorkeakoulun käytännönläheisyys työharjoitteluiden muodossa on varmasti hyvin arvokasta tämän oppimisen kannalta. Verkoston funktionaalisuutta voisi kuitenkin edistää avaamalla eri ammattiryhmiä edustavien opiskelijoiden kommunikaatiokanavat jo ennen työelämään siirtymistä. Kokonaiskuvan hahmottaminen tuntuu tärkeältä, sillä painopiste hyvinvointipalveluissa on aika pitkälti asiakaslähtöisessä työssä. Tarkoituksena on huolehtia ihmisestä kokonaisvaltaisesti. Eikö silloin opiskelunkin tulisi olla kokonaisvaltaista?

Vasta viime vuosien aikana on puhuttu voimakkaasti moniammatillisuuden puolesta hyvinvointipalveluiden kohdalla. Tätä kehitystä on tuettava siirtämällä se käytännön elämään, opiskelijoiden saataville. Annetaan tuleville työntekijöille mahdollisuus tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista, ja kannustetaan vuorovaikutukseen maailmassa, jossa se on välttämätöntä.
 
Kirjoittaja(t):
Anna Tuovinen, Toimintaterapeuttiopiskelija