07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
14.11.2013
Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä mielenterveyskuntoutujien arkeen
 
”Te saisitte tulla tänne vaikka joka päivä!” totesi innokkaasti Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämään toimintaan osallistunut kohtaamispaikka Kiesin asiakas.
Avoin kohtaamispaikka Kiesi Kaarinassa
Kaarinan avoimessa kohtaamispaikka Kiesissä järjestetty toiminta oli osa sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden Mahis-projektia, joka starttasi käyntiin syyskuussa 2013. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja järjestää yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa yhteisöllistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa, jonka avainsanana oli asiakaslähtöisyys.
Hyvinvointiposteria tekemässä
Seitsenpäinen projektiryhmä lähti heti Kiesiin tutustumisen ja asiakkaiden toiveiden kuulemisen jälkeen ideoimaan toimintakertojen sisältöjä. Pian päädyttiin nimeämään jokaiselle viidelle tapaamiskerralle teema, jonka puitteissa toimintaa ideoitiin ja suunniteltiin.

Ryhmä piti kaiken aikaa kirkkaana mielessään asiakkaiden toiveet toiminnan sisällöstä ja lopullisiksi teemoiksi päätyivätkin tutustuminen, hyvinvointi, musiikki, muiden auttaminen sekä rentoutuminen. Tekemistä ja touhuamista riitti aina hyvinvointipostereista levyraatiin ja ensiaputaitojen harjoittelusta verenpaineen mittaukseen.
Myös opiskelijat itse pääsivät nauttimaan pallohieronnasta
Tapaamiset Kiesissä sujuivat leppoisasti. Jokaiselle toimintakerralle riitti osallistujia ja aika Kiesissä kului verkkaisesti.

Vaikka vierailuja Kiesiin riitti vain viiden kerran verran, ehdittiin asiakkailta kuulla monen monta tarinaa ja yhdessä naurettiin lukuisat naurut. Projektiryhmä sai niin Kiesin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin kiitosta monipuolisesta, virkistävästä toiminnasta, joka vastasi odotuksia. Asiakkaiden toiveet oltiin kuultu ja jokainen otettu huomioon.

Myös projektiryhmä itse oli tyytyväinen järjestämäänsä toimintaan sekä siihen, miten laajasti moniammatillisen tiimin tietotaitoa pystyttiin hyödyntämään.
 
Kirjoittaja(t):
Taina Vesala, opiskelija