07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä

01.01.2005

Verkkolehden julkaisija

Hyve on Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen verkkojulkaisu. Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen koulutusohjelmia ovat bioanalytiikan, ensihoidon, fysioterapian, hoitotyön, radiografian ja sädehoidon, sosiaalialan, suun terveydenhuollon, toimintaterapian, kliinisen asiantuntijuuden (ylempi AMK), kuntoutuksen (ylempi AMK), sosiaalialan (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (ylempi AMK), terveyden edistämisen (ylempi AMK) koulutusohjelmat.
 
Hyve-verkkojulkaisun kansainvälinen kausijulkaisutunnus on
ISSN 2242-3516
(ISSN-L 2242-3516)
 
Toimitus yleisesti
Hyve-verkkojulkaisua toimittavat tulosalueen opiskelijat ja opettajat. Vastaava päätoimittaja on Päivi Myllymäki ja julkaisun toimituskuntaan kuuluvat myös koulutusjohtaja Marjut Putkinen sekä viestintävastaava Saija Vanhanen.
 
Postiosoite
Turun ammattikorkeakoulu
Terveys ja hyvinvointi
Päivi Myllymäki
Ruiskatu 8, työhuone 341
20720 Turku
 
Päätoimittajan yhteystiedot
päätoimittaja
Päivi Myllymäki
viestinnän lehtori
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
puh. +358 40 3550 374