07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
27.05.2008
Sosionomiopiskelijat ja työelämän kumppanit yhteistyössä
 
Turun ammattikorkeakoulun toisen vuoden sosionomiopiskelijoiden kevät 2008 on edennyt yhteisöllisen työn opintokokonaisuuden puitteissa. Opintokokonaisuuden opetus on toteutunut suurimmaksi osaksi projektiopiskeluna työelämälähtöisissä projekteissa, jota on tuettu PBL-työskentelyllä. Tavoitteena on ollut mm. auttaa meitä tulevia sosiaalialan ammattilaisia verkostoitumaan.
Opintokokonaisuuden ja sen myötä projektiopiskelun tavoitteena on ollut, että tutustumme sosiaalialan työn yhteisölliseen ja sosiokulttuuriseen luonteeseen ja että ymmärtäisimme sen merkityksen työyhteisön ja asiakastyön tasolla. Tärkeänä tavoitteena on ollut myös toteuttaa asiakastyön yhteisöllisiä työmenetelmiä sekä toimia yhteistyössä omais- ja viranomaisverkostojen kanssa yhteisöjen kehittämiseksi.

Työelämän yhteistyökumppaneita olivat Perhekuntoutuskeskus Linnunrata, Vaisaaren palvelukoti, A-kilta, Digame, joka on osa InnoELLI Senior -hanketta, sekä Laiffi-kerho, jota toteutettiin Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ammattistarttiryhmän kanssa. Projektiryhmät siis muodostuivat näiden yhteistyökumppaneiden ympärille ja aloittivat toiminnan suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tavalla, kuitenkin opintokokonaisuuden tavoitteiden ohjaamina. Kevään projektityöskentely huipentui Ruiskadulla järjestettyihin Pelikaverimessuihin 10. huhtikuuta, joissa kukin projektiryhmä sai esitellä toteutunutta toimintaansa.

Linnunrata-projektiryhmä toteutti toimintaansa lukuisten eri menetelmien avulla, joiden tarkoituksena oli mm. auttaa jokaista perhekuntoutuskeskuksen nuorta löytämään oma paikkansa linnunradalla. Vaisaari-projektiryhmä halusi toiminnallaan aktivoida mielenterveyskuntoutujia ja löytää mielekästä tekemistä heidän arkeensa. A-killassa projektiryhmä toteutti asiakkaiden kanssa yhteistyössä menestyksekkään näytelmän, jossa menetelminä olivat draama ja musiikki. Digame-projektiryhmä suunnitteli ja toteutti vanhuksia aktivoivaa ohjelmaa hyvinvointitelevisiota varten ja tutustui ajatukseen teknologiasta hyvinvoinnin välittäjänä. Ammattistarttiryhmän kanssa toteutettu Laiffi-projekti tavoitteli toiminnallaan ryhmän nuorten vastuunottoa omasta elämästään, heidän itsetuntonsa vahvistamista sekä ryhmän motivointia ja aktivointia.

Projektit työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa antoivat opintokokonaisuuden tavoitteille hyvät mahdollisuudet toteutua mielekkäällä tavalla, tekemisen kautta. Oppiminen työelämän kumppaneilta ja muilta projektiryhmiltä on ollut antoisaa, ja projektityöskentely on tuonut väriä työntäyteiseen kevääseen.
 
Kirjoittaja(t):
Piia Johansson & Jaana Tamminen, Sosionomiopiskelijoita