07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
10.06.2010
Arkipelag-projekti osana nuorten tanssijoiden hyvinvoinnin edistämistä
 
Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoista osa sai tänä keväänä toteutettavakseen projektin yhteistyössä Tanssikoulu Arkipelagin kanssa. Opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua lasten ja nuorten fysioterapian toteutukseen. Tanssijoille tarjoutui tilaisuus saada tietoa omasta kehostaan ja ohjeita tanssiharrastuksen tueksi.
Fysioterapiaopiskelijat ja Tanssikoulu Arkipelag ovat aikaisemminkin tehneet yhteisiä projekteja. Tänä vuonna yhteistyö jatkui osana meidän fysioterapeuttiopiskelijoiden kliinistä harjoittelua. Tärkeänä tavoitteena oli preventiivinen, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien kehittymistä ehkäisevä ohjaaminen, jossa pyrittiin mm. kertomaan asiakkaille lihastasapainon ja lihashuollon tärkeydestä. Tavoitteena oli myös ohjeistaa nuoria kiinnittämään huomiota oman tanssinsa ergonomiaan ja kehonsa hahmottamiseen.
 
Projektin toteutus
Projektissa meitä oli mukana 10 fysioterapeuttiopiskelijaa ja jokaisella oli oma tutkittava. Tanssijat olivat pääsääntöisesti 9–16-vuotiaita tyttöjä, joiden tanssiharrastus oli jatkunut jo useamman vuoden. Joukkoon mahtui myös yksi hieman vanhempi tutkittava.

Projektissa havainnoimme lasten ja nuorten tanssia sekä lisäksi teimme fysioterapeuttisen tutkimisen. Erityisesti kiinnitimme huomiota keskivartalon hallintaan, alaraajojen voimaan, ryhtiin, oikeaoppiseen venyttelyyn sekä lihastasapainoon. Osa meistä kävi tanssijoiden kenraaliharjoituksissa kuvaamassa jokaisen lapsen ja nuoren tanssimista. Pystyimme hyödyntämään videomateriaalia tutkimisen tueksi. Videoinnin ja tutkimisen pohjalta laadimme jokaiselle tanssijalle henkilökohtaiset ohjeistukset tukemaan tanssiharrastusta sekä yleistä hyvinvointia. Annoimme myös tanssinopettajalle palautetta siitä, mihin kunkin tanssijan tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Näin pystyimme tukemaan paremmin tanssijoiden kehittymistä.
 
Tunnelmia projektista
Projekti tarjosi meille hyvän tilaisuuden saada kokemusta lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta tutkimisesta ja ohjauksesta. Tanssijoilta ja heidän vanhemmiltaan saatu palaute oli positiivista. He kokivat saaneensa hyödyllisiä ohjeita tulevaisuutta ja tanssiharrastusta varten. Näillä näkymin yhteistyötä tullaan positiivisten kokemusten pohjalta jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan vielä entistä laajempana.
 
Kirjoittaja(t):
Inka Happonen, Niina Laakso & Minna-Maarit Piispanen, fysioterapeuttiopiskelijat TFTS08