07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Päätoimittajalta
 
12.12.2016
Elämämme jatkuvassa virrassa
 
Vuosi 2017 odottaa jo tässä kynnyksellä. On syytä piipahtaa menneessä, mutta etenkin suunnata ajatukset ja tekeminen vahvasti tulevaan.
 
”Joka kuuseen kurkottaa, se kävyn saa.”
Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila kannustaa työyhteisöämme strategian Excellence in Action -ajatuksen mukaisesti. Ei tyydytä niin perisuomalaiseen helmasyntiin eli siihen, että tähdätään alas ja jäädään siitä vielä vähän.

Otsikon vanhasta sananlaskusta muokatun uuden ajatuksen suuntaisesti rehtori innostaa: ”Tähdätään tarpeeksi ylös, ja jos jäädään siitä vähän, ollaan jo aika hyvällä tasolla.”
 
Meillä ei mennä yli siitä, missä aita on matalin
Rehtori antaa työyhteisöllemme suuren kiitoksen vahvasta osaamisesta ja sitoutuneisuudesta sekä siitä, että teemme hyvää tulosta. Vallitsevana on ammattiylpeys, sitoutumisen perinne ja vastuu työstä. Esimerkkinä sitoutumisesta Taatila mainitsee, että kun opettaja on lähtökohtaisesti ja sosiaali- ja terveysalan ammattilainen perinteisesti sitoutunut työhön, tämä yhdistelmä takaa väistämättä vahvan sitoutumisen. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa yhdessä tekemisellä on poikkeuksellisen pitkä historia.

Opiskelijoidenkin on tämän yhteisön jäseninä, kumppaneinamme, helppoa sitoutua osaamisen ja tekemisen kulttuuriin. Rehtorin mielestä väsynyt, laiska opiskelija, joka haluaa päästä helpolla, on pilakuva Turun ammattikorkeakoulussa. ”Eipä heitä täällä näy”, hän toteaa.
 
Aktiivisesti mukaan virtaan
Rehtori lainaa filosofi Maija-Riitta Ollilan äskettäin ammattiopettajien päivillä lausumaa, että muutoksia ei enää ole, on vain jatkuvaa virtaa. Ei voida ajatella, että on stabiili tilanne ja tehdään muutos ja sitten palataan taas stabiiliin tilanteeseen. Jatkuva virta on ollut vallalla jo pitkään, se jatkuu ja siinä pitää pystyä elämään.

Meillä Turun ammattikorkeakoulussa virta vie kahteen suuntaan: on kaksi isoa asiaa eli pedagoginen virta ja digitalisaatiovirta, joskin ne kulkevat käsi kädessä. Ne toteutuvat ja rehtori kehottaa kaikkia lähtemään tuohon virtaan mukaan.

”Olennaista on, miten voimme olla lähellä opiskelijaa olematta fyysisesti lähellä.”

Monista etäläsnäoloa tukevista, jo olemassa olevista ja suunnitelluista, moderneista oppimistekniikoista rehtori sanoo olevansa ylpeä. Niistä ovat esimerkkeinä Salossa erilaisin digitaalisin ja mobiilioppimisen menetelmin toteutettava sairaanhoitajakoulutuksen ns. cloud-ryhmä ja digisairaanhoitajien koulutus sekä ensi vuonna alkava virtuaalinen sosionomikoulutus. Opiskelijoita ei virtuaalisessakaan oppimisympäristössä jätetä heitteille, vaan digitalisaation rinnalla kulkee saumattomasti pedagogiikka. Olennaista on tietää, miten opitaan parhaiten ja toteuttaa sitä. Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikka vastaa tuohon tarpeeseen.
 
Ammattikorkeakoulun identiteetti käytäntöön
Kauniina ja oikeaan osuvana rehtori pitää vararehtori Juhani Soinin ajatusta ammattikorkeakoulun identiteetistä. Sen mukaan opistoasteen koulutuksesta valmistui ammattilaistekijöitä ja yliopistosta valmistuu periaatteessa tutkijoita ja käsitteellistäjiä. Ammattikorkeakoulujen ongelmana tai etuna on kouluttaa opiskelijoistaan sekä tekijöitä että tutkijoita ja käsitteellistäjiä. Jotta tuo onnistuisi, meidän on käytettävä uusia, innovatiivisia oppimismenetelmiä. Emme voi mennä yliopistotyyppiseen luennointilähtöiseen opetukseen, eikä meillä ole varaa olla kahdeksaa tuntia pienryhmän kanssa. Ratkaisuna ovat monet innovaatiopedagogiset, konstruktivistiset, pragmatistiset oppimismenetelmät.

Rehtorin mainitsee, että Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on saada tämä alue ja yhteiskunta toimimaan paremmin. Ottaessani keskusteluun tutkimustoiminnan hän toteaa, että ammattikorkeakoulujen tutkimuksen, kuten ehkä tutkimuksen yleensäkin, on lähdettävä kehittämistarpeista. Kehittämistyössä voi syntyä myös sellaisia tarpeita, joita ei vielä ole tiedossa ja joita on tutkittava.

Jatkuva soveltava tutkimus- ja kehittämistyö ja tulosten vieminen käytäntöön on välttämätöntä meidän omien ammattiasioiden kehittymiseksi. Ja jotta opiskelijat tulevina ammattilaisina voisivat oppia kehittämään ja tutkimaan parhaiten, heidät saatetaan uusimman käsityksen äärelle ja mieluiten otetaan mukaan luomaan sitä.
 
Hyve-verkkojulkaisu tavoittaa suuren kansan- ja ammattilaisjoukon
”Ammattikorkeakoulun julkaisujen tarkoituksena on, että ne tavoittavat suuren kansan- ja etenkin ammattilaisjoukon”, painottaa rehtori Taatila kysyessäni korkeakoulumme julkaisutoiminnasta ja tietysti Hyve-verkkojulkaisusta. Hyve-lehden palstoilla vieraillaan hyvin ahkerasti, ja tuo edellä mainittu tavoite täyttyy selkeästi.

Ensi vuoden 2017 alusta alkaen Hyve-lehden päätoimittaja on suomen kielen ja viestinnän lehtori Päivi Myllymäki. Häneen kannattaa olla yhteydessä kaikissa Hyve-verkkojulkaisuun liittyvissä asioissa.

Lausun lämpimät kiitokseni seitsemästä menneestä vuodesta Hyve-verkkolehden päätoimittajana ja kolmesta vuodesta Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen eli Terhyn julkaisuvastaavana sekä vuosikymmenistä työtoverina, opettajana, ohjaajana ja yhteistyökumppanina.
 
Dag Hammarskjöldin sanoin:
Menneille päiville: Kiitos!

Tuleville päiville: Tulkaa!
 
Kirjoittaja(t):
Anja Kuukasjärvi, päätoimittaja
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku