07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
11.10.2016
Ensihoidon alumnit asiantuntijoina
 
Turun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat verkostoituivat valmistuneiden ensihoitajien kanssa alumnipäivässä. Tilaisuus järjestettiin nyt toista kertaa. Alumnipäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat alumnit, ja opettaja koordinoi tapahtumaa sekä mahdollistaa sen.
kuva vuoden 2015 alumnipäivästä
Kuvaaja: Sanna Ojala
Ensihoitajiksi valmistuneita opiskelijoita on ilmoittautunut virallisiksi Turun AMK:n alumneiksi runsaasti vuosien varrella. Ensihoitajakoulutuksessa on tehty aina monipuolista yhteistyötä työelämässä toimivien ensihoitajien kanssa esimerkiksi yhteisten koulutuspäivien ja suuronnettomuusharjoitusten muodossa.

Ensihoidon koulutusta on toteutettu Turun AMK:ssa reilun vuosikymmenen ajan. Pari vuotta sitten pohdimme silloisen valmistuvan ensihoitajaopiskelijaryhmän kanssa, miten voisimme jatkaa ammatillista kehittymistä tukevaa yhteistyötä jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa heidän työelämään siirtymisensä jälkeen. Näin syntyi idea ensihoidon verkostosta ja alumnipäivästä.

Viime vuonna alumnipäivään osallistui kaksi tänä vuonna valmistuvaa ensihoitajaryhmää ja kahdeksan aktiivista alumnia. Tänä vuonna mukana oli kaksi jo 1,5 - 2 vuotta alaa opiskelleiden ryhmää sekä seitsemän alumnia. Mukana olleiden alumnien työkokemus ensihoitajina valmistumisen jälkeen vaihteli muutamasta vuodesta lähes vuosikymmeneen. Osa heistä on jälleen Turun AMK:ssa tai muualla täydentämässä omaa osaamistaan muun muassa ensihoidon johtamisen opinnoissa, kriisityössä tai kätilötyössä.
raskaana olevaa esittämässä alumni Sofia Ajo
Kuvaaja: Sanna Ojala
 
Asiantuntijuuden jakamisen ja verkostoitumisen kautta molemminpuolista oppimista
Alumnipäivässä paneudutaan ensihoidon keskeisiin asioihin alumnien erityisosaamisalueiden mukaisesti. Aamupäivä koostuu luennoista, ja iltapäivällä puetaan ensihoitajan vaatteet päälle ja siirrytään harjoittelemaan toimintaa simuloiduissa tilanteissa.

Viime vuonna alumnipäivässä aiheina olivat muun muassa, miten edetään ensiarvioinnista tarkennettuun tilanteen arviointiin ja mitä on Defusing sekä mikä on sen merkitys. Lisäksi käsiteltiin myrkytyspotilaan ensihoitoa, hälytysajoa ja mielenterveyspotilaan kohtaamista ensihoidossa. Simulaatioissa käytiin läpi ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion tekemistä, ensihoitajien turvallista saapumista hälytyskohteeseen ja ensihoitajien turvallista toimintaa kohteessa.

Tänä vuonna 2016 aiheina olivat esimerkiksi meillä ja maailmalla yleistyvät CBRN-uhat, joista alumni Ilkka Suksella oli omakohtaista kokemusta armeijan rauhanturvaajatehtävien kautta. Muina käsiteltävinä teemoina olivat päivystys osana potilaan hoitopolkua ja kriisissä olevan kohtaaminen.

Alumnit Mari Kononen ja Lahja Walter kertoivat kattavasti kiireen täyttämästä päivystyksestä ja potilaan hoitoketjusta sairaalan sisällä. He testasivat opiskelijoiden tietoja pariin otteeseen luentoa elävöittävillä tosielämän potilastapauksilla.

Viimeisenä luennointivuoron sai alumni Sampsa Suomi aiheenaan kriisissä olevan kohtaaminen. Hän on perehtynyt aiheeseen kriisityön erikoistumisopinnoissa. Hän kertoi useita käytännön esimerkkejä siitä, kuinka tärkeää, mutta myös vaikeaa, on oikeanlainen kohtaaminen kriisissä olevan potilaan tai asiakkaan kanssa. Luennon aikana syntyi hyvää keskustelua, ja luultavasti jokaiselle jäi jotain takataskuun tulevaisuuden työelämän ja sen tuomien haasteiden varalle.

Päivä päättyi kunkin ryhmän oman opintovaiheen mukaisiin käytännön simulaatioihin. Vanhempi mukana ollut opiskelijaryhmä koki tärkeäksi saada lisäoppia aiheista, joita ei käsitellä koulussa kovinkaan yksityiskohtaisesti. Nyt simulaatioissa päästiin harjoittelemaan alumni Sofia Ajon johdolla raskaana olevan ja synnyttäjän hoitoa. Nuorempi ryhmä heittäytyi iltapäivällä ensihoitajan turvallisuuden maailmaan alumnien Heikki Riihimäen, Tuuli Paijan ja Mari Konosen johdolla.

Potilastapaukset keräsivät positiivista palautetta erityisesti siksi, että niissä mentiin kliinisen osaamisen ulkopuolelle ja keskityttiin ensihoitotilanteissa toisinaan esiintyviin uhkiin.

Alumnipäivässä luentojen ja simuloinnin lomassa tärkeää oli verkostoituminen ja ajatusten vaihto. Alumnit pitivät tapaamista myös heille itselleen opettavaisena ja palkitsevana. Oli hienoa tulla kouluttamaan mahdollisia tulevia kollegoita.

Kentällä työskentelevät ensihoitajat tietävät, millaisiin asioihin ensihoitajaksi vastavalmistuneen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Alumnit olisivat toivoneet, että heidän oman opiskelunsa aikana olisi järjestetty vastaavanlainen päivä.
synnytysharjoitus käynnissä
Kuvaaja: Sanna Ojala
 
Ensihoitajaopiskelijoilta paljon kiitosta alumnipäivästä
Ensihoitajaopiskelijoiden palaute alumnipäivästä oli positiivista. Tapahtumaa pidettiin opettavaisena ja antoisana. Käsitellyt aiheet olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.

- Turvallisuusasioista pitäisi muutenkin puhua enemmän, ja koulussakin tulisi painottaa työturvallisuutta uhkaavien tilanteiden sattuessa kohdalle, totesi ensihoitajaopiskelija Mirette Lehtonen.

- Tämänhetkiset kuulumiset kentältä ovat aina tervetulleita, kiitteli puolestaan Miretten opiskelutoveri Jonna Salo.

Opiskelijoiden mielestä oli myös rauhoittavaa kuulla, että valmistumisenkin jälkeen on elämää ja työ opettaa tekijäänsä parhaiten.

Yhteistyötä sovittiin jatkettavan vuosittain tai parin vuoden välein. Haaste on nyt heitetty tämän vuoden aikana valmistuville ja kaikille sitä ennen valmistuneille ensihoitajille seuraavan alumnipäivän järjestämiseksi.
Alumnit Mari Kononen ja Tuuli Paija eläytyvät uhkatilanteeseen.
Kuvaaja: Sanna Ojala
 
Kirjoittaja(t):
lehtori Sanna Ojala & ensihoitajaopiskelijat Linda Pyykkönen ja Karla Kosola