07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
03.11.2011
Ratkaisu yksinäisyyteen hyvinvointiteknologiasta?
 
Tutkimusten mukaan joka kolmas vanhus kokee itsensä jossain määrin yksinäiseksi. Luku kuulostaa huolestuttavan suurelta, eikä asiaan tunnu löytyvän helppoa ratkaisua. Kuntien resurssit riittävät juuri ja juuri vanhusten fyysiseen hoitoon, mutta kuka hoitaa psyykkisen ja sosiaalisen puolen? Piileekö ratkaisu hyvinvointiteknologiassa?
Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä kaikenikäisille. Ikä sinänsä ei lisää yksinäisyyttä, vaan toimintakyvyn lasku ja sosiaalisen vuorovaikutuksen väheneminen. Yksinäisyydellä tarkoitetaan yleensä henkilön omakohtaisia kokemuksia siitä, että on eristetty ja yksin. Mutta kukaan ei halua olla vapaaehtoisesti aina yksin, eihän?
Messutunnelmaa
Kuvaaja: Julius Rosenberg
 
Seniorimessut Naantalissa
Moniammatillinen opiskelijaryhmämme sai tehtäväkseen järjestää seniorimessut Naantalin kylpylässä. Messujen teemana oli hyvinvointi. Toimeksianto saatiin Turun ammattikorkeakoulun koordinoimalta VIRTU-hankkeelta.

VIRTU-hankkeessa kehitetään uudenlaista hyvinvointiteknologiaan perustuvaa palvelua vanhuksille. Se lisää vanhusten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kotona asumiseen entistä pidempään. Palvelu toteutetaan helppokäyttöisellä videoneuvottelulaitteella, jonka avulla ryhmä ihmisiä voi nähdä ja kuulla toisensa samanaikaisesti.

Videoyhteyksien kautta vuorovaikutusta toteuttamassa ovat eri ammattikorkeakoulut yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lähetyksiä tuotetaan esimerkiksi ammattikorkeakouluista, ja sisältöinä voivat olla muun muassa jumpat, kilpailut, terveyteen liittyvät luennot ja muu ajanviete. Käyttäjät voivat jutella myös sairaanhoitajan tai fysioterapeutin kanssa tai keskenään kanavan välityksellä.
 
Videolaitteen avulla yhteys toisiin
Videolaitteen käyttö on yleisesti ottaen koettu helpoksi ja hyödylliseksi. Eräs muutaman kuukauden laitetta käyttänyt rouva on sitä mieltä, että varsinkin talvella, kun joutuu olemaan enemmän yksin, on kanavasta paljon iloa ja hyötyä. Hän on saanut VIRTUn kautta uuden kaverin, jonka kanssa hän säännöllisesti juttelee. Ystävyydestä ei rouvan mukaan voida kuitenkaan vielä puhua. Ehkä ennen pitkää kaveruus muuttuu ystävyydeksi, kun on monet päiväkahvit juotu yhdessä videotapaamisten aikana. Rouva itse on keskustelujen lisäksi ollut mukana muun muassa tuolijumppalähetyksessä. Hänen mielestään sitä kautta saa myös hyviä neuvoja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
 
Naantalissa tavattiin
Naantalin kylpylässä maanantaina 31.10.2011 toteutetuilla Hyvinvointimessuillamme päänäytteilleasettaja oli etuoikeutetusti VIRTU. Onnistuimme kuitenkin hankkimaan sinne muitakin mielenkiintoisia näytteilleasettajia ja luennoitsijoita.

Messuilla olivat edustettuina matkailu, liikunta, fyysisen ja henkisen kunnon ja kuntoutuksen sekä kauneudenhoidon edustajat.

Olimme myös omin voimin pitämässä rentoutuspistettä, tuolijumppaa, kynsien lakkausta ja käsihierontaa, tasapainotestejä ja vaikka mitä muuta. Näytteilleasettajat oli suhteellisen helppo saada innostumaan, sillä vanhusten hyvinvointi on tärkeää ja se ”heijastaa koko yhteiskunnan hyvinvointia”, kuten gerontologian professori Marja Jylhä muistuttaa artikkelissa Päättäjien todellisuus ei kohtaa vanhusten todellisuutta Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kotisivuilla.
 
Messujen suunnittelusta toteutukseen
Messujen suunnittelun aloittaminen aloittaminen oli vaikeaa. Heräsi monta kysymystä siitä, mitä pitäisi tehdä ensimmäisenä, että asiat saataisiin rullaamaan. Kaikki ryhmäläiset kuitenkin löysivät paikkansa ja saimme projektin aloitettua.

Perustimme markkinointiryhmän, joka vastasi mainosten teosta ja kutsukirjeistä VIRTUn käyttäjille. Tapahtumaryhmä teki messuille muun muassa aikataulun, järjesteli näytteilleasettajat omille paikoilleen, otti selvää messuja varten tarvittavista toimenpiteistä, kuten järjestyksenvalvonnasta ja narikasta, ja hoiti messutilan koristelut. Viestintäryhmä taas hoiti projekti- ja viestintäsuunnitelman teon, puffien järjestämisen ja tämän artikkelin kirjoittamisen. Juoksevat pikkuasiat jakautuivat miten kullekin omasta pienryhmästä riippumatta.
Vanhukset kuuntelemassa luentoja
Kuvaaja: Julius Rosenberg
 
Miten messut ja VIRTU edistävät vanhusten hyvinvointia?
VIRTU-kanavan palvelun tarkoituksena ei ole korvata ihmiskontaktia vastaanottimilla, vaan tukea ja täydentää jo olemassa olevia palveluja ja tuottaa lisäpalveluja henkilöille, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta päästä perinteisten palvelujen äärelle.

VIRTU-kanava lisää ikäihmisten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kanavan kautta on helpompi löytää ystäviä, jolloin yksinäisyys vähenee. Juttuseuraa on VIRTUn välityksellä saatavilla useammin, ja messujen jälkeen toivottavasti vieläkin enemmän, kun VIRTU saa lisää tunnettuutta Naantalissakin.

Kanava tarjoaa vanhuksille myös jonkinasteista yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on ihmisille tärkeää. On helpottavaa tietää, että kuuluu johonkin ryhmään, eikä ajelehdi yksin maailmassa miljardien muiden ihmisten seassa. Kanavan avulla sosiaalinen kanssakäyminen tulisi vanhuksille taas osaksi arkipäiväistä elämää. Messuilla vanhuksilla oli myös loistava mahdollisuus solmia uusia ystävyyssuhteita.
Toivottavasti messut ja tämä artikkeli edistävät maamme vanhuksien hyvinvointia ja korostavat heidän merkitystään. Me ainakin lupaamme jatkossa käydä useammin mummojen ja pappojen luona ja pitää huolta heidän terveydestään. Teethän sinäkin niin?
 
Kirjoittaja(t):
Noora Kuittinen ja Ida Sinisalo, Opiskelija