07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
12.04.2011
Yhteisöllisyyttä tukemassa
 
Sosionomiopiskelijat työstävät nyt keväällä yhteisöllisen työn opintojaksoon liittyviä projekteja erilaisten toimeksiantajien kanssa. Oma projektimme toteutettiin yhteistyössä Turun Ammatti- instituutin Tommilankadun yksikön valmentavan ja kuntouttavan luokan kanssa.
Viimeisellä toimintakerralla herkuttelimme
oppilaiden tekemillä hampurilaisilla.
Projekti liittyi yhteisölliseen työhön ja siksi lähdimme suunnittelemaan toimintaamme ryhmän oppilaiden ja opettajien toiveiden pohjalta. Koska annoimme heille vapaat kädet toivoa mitä tahansa toimintaa, saimmekin hyvin monipuolisia ideoita. Oppilaat toivoivat meidän järjestävän muun muassa jätskibileet, lautapelihetkiä, pöydän rummutuskilpailuja sekä meidän antavan infoa työhön liittyvistä asioista. Opettajilta taas saimme toiveen että me näyttelisimme oppilaille työnhakutilanteita sekä tekisimme heidän kanssaan jotain itsetuntoa kehittävää ja mukavaa toimintaa.
Jokainen oppilas sai oman "palapelinpalansa"
johon sai maalata mitä halusi.
 
Vaihtelevaa ja luovaa toimintaa
Toimintaa lähdettiin toteuttamaan koko ryhmämme Hannan, Hennan, Marildan, Minjan, Sinin ja Taijan voimin. Koska pidimme oppilaille oppitunteja, meille oli varattu lukujärjestyksestä joka torstaille aikaa kello 13-15. Kävimme toteuttamassa projektiamme kuutena torstaina 10.2. - 24.3. Teimme oppilaiden kanssa muun muassa suuren maalauksen, johon jokainen oppilas sai maalata haluamallaan tavalla. Lisäksi harjoittelimme monia oppilaille tärkeitä asioita, kuten rahankäyttöä, työnhakua ja omien vahvuuksien ja ominaisuuksien nimeämistä. Pyrimme tekemään toiminnasta sellaista, että se vahvistaisi oppilaiden itsetuntoa ja osallistaisi kaikki mukaan.
Viimeisellä kerralla kirjoitimme positiivisia asioita toisista.
 
Saimme palautetta koko projektin ajan
Keräsimme oppilailta palautetta toiminnastamme palautelomakkeilla. Palaute oli hyvin monipuolista: osa piti toimintaamme hyödyllisenä ja osa ilmaisi hyvinkin suorasti negatiivisen mielipiteensä. Saimme jokaisen toimintakerran jälkeen Valkus-luokan opettajilta hyvin rakentavaa palautetta. Sen perusteella myös kehitimme toimintaamme koko työskentelyn ajan. Ryhmämme nautti projektin toteutuksesta ja mielestämme saimme harjoitella monia oppimiamme menetelmiä.
 
Kirjoittaja(t):
Henna Virtanen ja Taija Rauhalinna, sosionomiopiskelijat