07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
06.05.2005
Yrittäjän asenne on tärkeää myös opiskelussa
 
Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opiskelijoiden arjessa tärkeä osa on projektioppimisella ja vuonna 2002 perustetulla osuuskunta Team Estenomilla. Opiskelijat suorittavat kolmannen vuoden opintonsa osuuskunnassa toimimalla. Koulutusohjelman toimintatapa on nyt saanut tunnustusta, sillä se on ehdolla korkeakoulujen laatuyksiköksi yhdessä yhdeksän muun suomalaisen ammattikorkeakoulun kanssa.
Keväällä 2005 tapahtuneen arviointivierailun ja hakemuksen perusteella korkeakoulujen arviointineuvosto valitsee 4-6 laatuyksikköä vuosille 2005-2006. Laatuyksiköille myönnetään huomattava rahoitus koulutuksen kehittämistyötä varten.

- Laatuyksikkökilpailussa yhdeksän finalistin joukkoon pääseminen on ollut meille konkreettinen osoitus siitä, mihin pedagogisella kehittämistyöllä voidaan päästä, kertoi koulutusohjelman opettaja Virpi Kainulainen.
 
Marjukka Karttunen vierailulla Turun ammattikorkeakoululla
Kansanedustaja Marjukka Karttunen (kok.) vieraili Turun ammattikorkeakoululla osuuskunta Team Estenomin kutsumana. Parituntisen vierailun aikana opiskelijat kertoivat Team Estenomin toiminnasta ja uudenlaisesta tavastaan oppia. Koulutusohjelman toiminnasta huokui yrittäjämäinen asenne ja aito innostus oppimiseen.

- Yrittäjäksi on helppo alkaa, ja usein käykin niin, että uudella yrittäjällä on enemmän intoa kuin taitoa yrityksen kehittämiseen. Uskon, että täällä annetaan paljon valmiuksia ja taitoja yritystoiminnan kehittämiseen, sanoi Karttunen. Hän kehotti myös muita koulutusohjelmia ottamaan mallia kauneudenhoitoalan koulutusohjelman toiminnasta.

Karttunen on aikaisemminkin tehnyt yhteistyötä Team Estenomin kanssa. Viime syksynä opiskelijat tapasivat hänet eduskunnassa ja veivät kauneudenhoitoalan pienyritysten kuulumisia eteenpäin. Karttunen piti tärkeänä harmaan talouden vastustamista, pienyritysten arvonlisäveron alentamista ja äitiydestä aiheutuvien kustannusten jakamista työelämässä. Harmaa talous palvelualalla merkitsee käytännössä palvelujen ale-hintoja. Tämä on oman oksan sahaamista ja vaikuttaa negatiivisesti koko alan tulevaisuuteen.

- Olen tehnyt arvonlisävero-asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Asioiden käsittely ja muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta keskustelun ylläpitämisen avulla kaikki on mahdollista, kiteytti Karttunen.
 
Projektioppiminen on koulutusohjelman toiminnan perusta
Harmaan talouden vastustamiseksi myös kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opiskelijat toimivat osuuskuntana. Team Estenom on opiskelijayritys, joka toteuttaa projekteja yrityselämän tarpeisiin. Projekteissa opiskelijat toimivat tiimeissä, jolloin vastuu sekä tiimin että henkilökohtaisen oppimisen merkityksestä korostuu. Projektien aikana opiskelijat kohtaavat monia uusia asioita, joita syvennetään kirjallisuuden ja muiden tiedonhankinnan menetelmien avulla.
 
Kirjoittaja(t):
Tiina Raitanen, valmistuminen estenomiksi keväällä 2006